Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince ve 2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine uyularak, Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, çalışanların, mekanik titreşime bağlı olarak ortaya çıkacak sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları amacı ile asgari gereklilikleri belirlemektedir.

Ayrıca aynı bakanlık tarafından, yine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince ve 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine uyularak, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik de, aynı şekilde çalışanların, yüksek gürültüye bağlı olarak ortaya çıkacak sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme kayıplarından korunmaları amacı ile asgari gereklilikleri belirlemektedir.

Her iki yasal düzenleme hükümleri gereğince, çalışanların mekanik titreşimlerden ve yüksek gürültüden korunmalarını sağlamak ve ortaya çıkacak sağlık ve güvenlik risklerinin önüne geçmek için, maruz kaldıkları mekanik titreşim ve gürültü düzeyinin ölçümlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Muayene ve test kuruluşları, her iki ölçümlemeyi de uzman bir kadro ile gerçekleştirmektedir. Bu ölçümlerin ve kontrollerin yılda en az bir defa yaptırılması gerekmektedir. Bu zorunluluk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkardığı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde ifade edilmiştir.

Mekanik titreşim ve gürültüye maruziyet seviyesi ile ilgili ölçüm ve değerlendirme sonuçları bir rapor olarak hazırlanır ve kuruluşa teslim edilir. Bu rapor, ileride yapılacak resmi denetimlerde gösterilmek üzere saklanmak zorundadır.

Gürültü ve titreşim ölçümlerinde şu temel standartlar esas alınır:

  • TS ISO 8297:2006: Akustik - Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi tesislerinde çevredeki ses basınç seviyelerinin değerlendirilmesi için ses güç seviyelerinin tayini - Mühendislik metodu
  • TS ISO 9613-1:2006: Akustik - Sesin dışarıda yayılırken azalması - Bölüm 1: Sesin atmosfer tarafından soğurulmasının hesaplanması
  • TS ISO 9613-2:2006: Akustik - Sesin dışarıda yayılırken azalması - Bölüm 2: Genel hesaplama yöntemi
  • TS EN ISO 3744:2011: Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerindeki temel olarak serbest bir alanda uygulanan mühendislik yöntemleri
  • TS EN ISO 3746:2011: Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerinde çevreleyici bir ölçüm yüzeyinin kullanıldığı gözlem yöntemi
  • TS 9315 ISO 1996-1: Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 1: Temel büyüklükler ve değerlendirme işlemleri
  • TS ISO 1996-2: Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini
  • TS 10354:1992: Madencilik - Hava Şoku ve Yer Titreşimi Ölçümü
  • TS ISO 4866:2006: Mekanik titreşim ve şok - Binaların titreşimi -Titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, bir yandan belgelendirme ve eğitim hizmetleri verirken, diğer yandan talep eden firmalara belli teknik hizmetler de vermektedir. Bu hizmetler arasında, gürültü ve titreşim kontrolleri ve diğer muayene hizmetleri de bulunuyor. Her türlü muayene ve test çalışmaları için TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna başvurabilirsiniz.