Kaldırma iletme araçları, birçok işletmede yoğun olarak kullanılan ve basınçlı kaplar, ekipmanlar ve tesisatların güvenli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak için yapılması gereken periyodik test ve kontrollere tabi olan araçlardır. İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı hükümlerine göre yapılması gereken testler, deneyler ve kontrollerde şu esaslar uygulanmaktadır:

  • Standartlarda aksi belirtilmemişse, kaldırma ve iletme araçları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutacak güçte olmalıdır.
  • Bu araçlar üzerinde bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunmalıdır.
  • Yapılacak kontrolleri, mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır.
  • Periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2010 yılında çıkarılan “TS EN 473 Tahribatsız muayene, Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi, Genel kurallar” standardı 2013 yılında iptal edilmiş ve yerine “TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene (NDT) personelinin kalifikasyonu ve belgelendirme, Genel özellikler” standardı yayınlanmıştır.

Kaldırma iletme ekipmanları yük testleri de bu amaçla yapılmaktadır ve bu yönetmelik hükümlerine tabidir. Muayene ve test kuruluşları testler sırasında aynı zamanda TS EN ISO 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılması için Genel Şartlar standardına uygun faaliyet göstermektedir.

Aşağıda birkaç kaldırma ve iletme ekipmanı için kontrol periyotları ve kontrol kriterleri gösterilmiştir:

 

Köprü vinç

Standartlarda bir süre yoksa 1 yıl

TSE 10116, TS EN 1495+A2

Manuel istif makinesi

Standartlarda bir süre yoksa 1 yıl

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074

Transpalet

Standartlarda bir süre yoksa 1 yıl

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074

Forklift

Standartlarda bir süre yoksa 1 yıl

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074

Kule vinç

Standartlarda bir süre yoksa 1 yıl

TS 10116, TS EN 280+A2

Mobil vinç

Standartlarda bir süre yoksa 1 yıl

TS 10116, TS EN 280+A2

Caraskal

Standartlarda bir süre yoksa 1 yıl

TS 10116, TS EN 280+A2

Platform

Standartlarda bir süre yoksa 1 yıl

TS EN 81-3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2

 

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim hizmetlerini sunarken, diğer taraftan test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Kaldırma iletme ekipmanları yük testleri bu şekilde verilen hizmetlerden biridir. Kaldırma iletme ekipmanları yük testleri konusunda daha fazla bilgi almak ve bu testleri yaptırmak için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta gecikmeyiniz.