Hidrolik sistemlerin temelinde, kuvveti, bir noktadan başka bir noktaya aktarmak için yağ veya su benzeri sıkıştırılamayan sıvılar kullanılır. Hidrolik sistemler uçak ve otomobil, kamyon gibi araçlarda fren sisteminde kullanılırken, iş makinelerinde veya hidrolik liftlerde yük kaldırma ve indirme amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Ağır koşullarda, insan gücünün yetmediği ve insan hızının yeterli olmadığı her durumda makineler işin kolayca yapılabilmesini sağlar. Bu makinelerin önemli bir kısmına, motor sistemleri dışında hareket ve güç sağlayan kısımları, hidrolik sistemlerdir. İnsan yaşamı için tehlike yaratacak durumları ortadan kaldırmak için bu makinelere çok iş düşmektedir.

Hidrolik sistemlerde, genel olarak iç içe kolayca girip çıkabilen iki silindir, içindeki sıvıyı sızdırmadan hareket ettirilmektedir. Geniş bir pompa aracılığı ile tonlarca ağırlık kaldırılıabilmekte ve indirilebilmektedir. Aynı zamanda uzaktan kontrol imkanı da bulunan hidrolik sistemlerin bir kullanım yeri de araç kaldırma liftleridir.

Araç üreten fabrikalarda, araç tamirhaneleri ve araç servislerinde mutlaka bulunması gereken araç kaldırma liftleri, sonuçta hidrolik bir sistemle çalıştıkları ve sıkıştırılan sıvı üzerine bir basınç uygulandığı için, her zaman için bir risk teşkil etmektedir. Bu yüzden de çalışanların ve işletmenin güvenliği için periyodik bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.

Yasal olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun esas alınarak hazırlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, bu konuda yasal düzenlemeler yapmış ve işyerlerinde bulunan iş araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken minimum koşulları tespit etmiştir.

İnsan sağlığı ve çalışan güvenliği açısından olası riskleri ortadan kaldırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan bu yasal düzenlemelere uymak zorunludur. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ekinde yer alan tablolarda (Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar), araç kaldırma liftleri, kaldırma ve iletme araçları grubuna girmektedir. Bu nedenle araç kaldırma liftlerinin, yılda en az bir kere periyodik kontrol ve muayanelerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bu kontrol ve muayeneler mutlaka yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler gibi yetkili kişiler tarafından kontroller yapılmalıdır. Yetkisiz kişi veya kuruluşlara yaptırılacak kontroller ve bu kişi veya kuruluşların düzenleyecekleri raporlar geçerli kabul edilmemektedir.

Yönetmelik ekinde bulunan tablolarda bu kontroller sırasında dikkate alınması gereken standartlar şu şekilde gösterilmiştir:

 • TS 10116
 • TS EN 280
 • TS EN 818-6+A1
 • TS EN 1495+A2
 • TS EN 1709
 • TS EN 12079-3
 • TS EN 12927-7
 • TS EN 13157+A1
 • TS EN ISO 13534
 • TS ISO 789-2
 • TS ISO 3056
 • TS ISO 4309
 • TS ISO 7592
 • TS ISO 9927-1
 • TS ISO 11662-1
 • TS ISO 12480-1
 • TS ISO 12482-1

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yanında, test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Araç kaldırma liftleri periyodik muayenesi konusunda daha geniş bilgi edinmek ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak ihtiyacı varsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, deneyimli yönetici ve çalışanları ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır.