Araç yükleme rampaları, nakliye sektörünün vazgeçilmez ekipmanlarından biridir. Hızlı yükleme ve boşaltma yapabilmek için bütün nakliye firmalarının kullandığı vazgeçilemez bir sistemdir. Nakliye kamyonu ile zemin arasındaki açıklığı kapatırlar ve aradaki yükseklik farkını dengelerler.

Araç yükleme rampaları menteşeli veya hidrolik olarak çalışırlar. Ayrıca birbirinden farklı kamyon zeminleri ile rampalar arasında bulunan seviye farkını en iyi şekilde dengeleyen bu sistemler, yükleme veya boşaltma işlerini tek bir yatay hareketle sağlamış olurlar. Yükleme rampaları, çok güçlü ve esnek olmayan çelik konstrüksiyona sahip olduklarından, araca dengesiz yükleme yapılması durumunda bile aracın yan eğimlerini sorunsuz olarak dengeleyebilir.

Hidrolik araç yükleme rampalarında rampayı kaldırma, indirme ve dengede tutma fonksiyonları silindirler sayesinde sağlanır. Kolay kullanımı olan ve çok güvenilir çalışma olanağı sunan hidrolik araç yükleme rampalarının hidrolik sistemleri içindeki silindirlerde aynı zamanda acil durdurma valfleri vardır. Aksi bir durum yaşandığında bu valfler hızlı bir şekilde devreye girer ve yükleme ve boşaltma faaliyetini güven altına alır. Örneğin rampa üzerinde yük varken aracın hareket etmesi durumunda önemli bir güvenlik unusurudur.

Özellikle kağıt işleyen firmalar için ya da ağır yükler için menteşe tipli araç yükleme rampaları tercih edilmektedir. Hafif ticari araçlar içinse hidrolik araç yükleme rampaları büyük kolalıklar sunar. Rampa boyutları, kullanılacak aracın marka ve modeline göre farklı modellerde üretilmektedir.

Ağır yüklerin indirilmesi ve yüklenmesi için kullanıldığından, olası kaza durumlarında çalışanların can güvenliği ve işletmenin mal güvenliği açısından risk teşkil etmektedir. Bu nedenle düzenli bakımlarının yaptırılması ihmal edilmemelidir.

Bunun yanında yasal olarak da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Temel olarak işyerlerinde kullanılan bütün iş araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili uyulması gerekli sağlık ve güvenlik koşulları bu yasal düzenlemelerde yer almıştır.

Olası riskleri ortadan kaldırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan bu yasal düzenlemelere uymak bir zorunluluktur. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3), araç yükleme rampaları, kaldırma ve iletme araçları grubuna girmektedir. Bu açından araç yükleme rampalarının, her yıl en az bir kez periyodik kontrol ve muayanelerinin yaptırılması zorunludur.

Yapılan kontrollerin ve düzenlenen raporların geçerli olabilmesi için de bu çalışmanın mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler gibi yetkili kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ihtiyaç sahibi kuruluşlara aynı zamanda test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Araç yükleme rampası periyodik muayenesi muayenesi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak isteniyorsa, TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile her sektördeki kuruluşlara gereken bütün hizmetleri vermeye hazırdır.