Sıcak su kazanlarında kazanın işletme basıncı, o kazanın çalışması için gerekli olan basınçtır. Konstrüksiyon basıncı ise işletme basıncının yaklaşık yüzde on daha üstü bir değerdir. Bu basınç genel olarak mukavemet hesaplarında dikkate alınır. Sıcak su kazanları buhar kazanı değildir. Buhar kazanlarının, sıcak su kazanlarına göre daha fazla verimli oldukları sanılır. Ancak doğru kullanım sağlandığında sıcak su kazanları buhar kazanlarından daha yüksek verimli olabilir. Aynı ısıtma yüzeyi olan iki kazandan, sıcak su kazanları, buhar kazanlarına göre daha fazla ısı üretimi sağlar.

Uygulamada çok farklı sıcak su kazanları vardır. Genel olarak imal edilirken kullanılan malzemeye, genel formuna ve ısınma yöntemlerine bağlı olarak çeşitlenirler: döküm kazanlar, çelik kazanlar, standart kazanlar, düşük sıcaklık kazanları ve yoğunlaşmalı kazanlar gibi. Ayrıca sıcak su kazanları, kullanılan yakıtın cinsine göre de katı yakıtlı kazanlar, sıvı yakıtlı kazanlar, gaz yakıtlı kazanlar gibi çeşitleri vardır.

Döküm kazanlar sıcak su ve alçak basınçlı buhar üretiminde kullanılırlar. Çelik sıcak su kazanları TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı) standardı kapsamındadır.

Buhar ve kızgın su kazanları ise TS 377-12 EN 12953-12 Silindirik kazanlar - Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler standardı kapsamındadır.

Sıcak su kazanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde, Basınçlı Kap ve Tesisatlar başlıklı maddesinde yer almaktadır.

Basınçlı kapların, bu arada sıcak su kazanlarının periyodik muayene ve kontrollerinde genel esas olarak hidrostatik testlerin yapılması ilkesi benimsenmiştir. Bu testlerin her yıl en az bir kere yaptırılması tekrarlanması zorunludur. Testler sırasında, eğer standartlarda aksine bir hüküm bulunmuyorsa, sıcak su kazanlarında, işletme basıncının 1,5 katı fazlası uygulanır. Ancak sıcak su kazanlarının kullanıldığı işletmenin özellikleri ve koşulları dikkate alınarak, hidrostatik test yapma imkanı bulunmuyorsa, hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda muayene ve kontroller sonrasında düzenlenecek raporlarda bu durum gösterilmek zorundadır.

Sıcak su kazanlarının periyodik muayene ve kontrolleri mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmak zorundadır. Ayrıca bu kişilerin bilgileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na elektronik ortamda kayıt edilmiş olmalıdır. Buna uyulmadığı takdirde, ne yapılan muayene ve kontrol işlemlerinin bir geçerliliği olur ne de düzenlenen raporlar bir değer taşır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim hizmetlerini sunarken, diğer taraftan test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Sıcak su kazanlarının muayene ve kontrolleri konusunda daha fazla bilgi almak ve bu kontrolleri yaptırmak için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta gecikmeyiniz.