Krikolar, ağır yükleri, belli yüksekliğe kaldırmak veya hareketsiz cisimlere bir basınç uygulamak için kullanılan arçlardır. Hidrolik güç pompalarda kullanılmaya başlanınca krikolar da bu yönde gelişmeye başlamıştır. Bugün çok farklı kaldırma kapasitelerine sahip çok sayıda kriko çeşidi bulunmaktadır. Gerek mekanik krikolar gerekse hidrolik krikolar çok ağır yüklerin kaldırılması için oldukça etkili ve hızlı bir kullanıma sahiptir.

Hangi çeşit ve güçte olursa olsun krikoların kullanımında dikkatli olmak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak ve kullanım talimatındaki esaslar doğrultusunda hareket etmek gerekir.

Krikoların, hidrolik kriko, şişe kriko, şanzıman kriko, arabalı zemin kriko ve timsah kriko gibi çeşitleri bulunmaktadır. Timsah krikolar, arabalı krikolar grubuna girmektedir. Kolay yönlendirme yapılabilen döner arka rulmanları ve aşırı yüklemeye karşı otomatik güvenlik sistemi vardır. Ayrıca yan plakalar sayesinde yüksekliğe karşı dayanıklı ve dengeli bir çalışma olanağı sağlar. Alçak yükseklikteki bütün standart araçlar için kullanıma uygundur. Genel olarak araç tamirhaneleri ve araç servisleri için büyük kullanım rahatlığı vardır.

Mekanik de olsa hidrolik de olsa timsah krikolar, kullanımı sırasında insan sağlığını ve mal güvenliğini tehdit edebilecek araçlardır. Özellikle hidrolik sistemle çalışan ve oldukça ağır yükleri kaldıran timsah krikolar, basınç ilkesi ile çalışmaktadır ve bu yüzden de çalışanların ve işyerinin güvenliği açısından düzenli bakımlarının yaptırılması gerekir.

Bu yükümlülük İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarından gelmektedir. İşyerlerinde kullanılan iş araç ve gereçlerinin, her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması gerekmekte ve uyulması gereken minimum koşullar bu yasal düzenlemelerde yer almaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ekinde yer alan tablolarda (Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar), krikolar, kaldırma ve iletme araçları grubunda yer almaktadır. Bu yüzden timsah krikolar için eğer ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemiş ise, yılda en az bir kere periyodik kontrol ve muyanelerinin yaptırılması gerekmektedir.

Kaldırma ve iletme araçlarının test ve muayenelerini yapan çok sayıda kuruluş ve laboratuvar bulunmaktadır. Ancak bu iş için mutlaka akredite olmuş, yani ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından yetki almış kuruluşlar tercih edilmelidir. Ayrıca test ve muayene işlemerlini yapacak kişilerin, makine mühendisi, makine teknikeri veya yüksek tekniker olmaları gerekir. Bu noktalara önem verilmezse, ne yapılacak muayene ve kontroller ne de düzenleyecekleri raporlar geçerli kabul edilmemektedir. Aksi halde Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi denetimlerde de aranan bu raporlar bir değer taşımamaktadır.

Yönetmelik ekinde bulunan tablolarda bu kontroller sırasında dikkate alınması gereken standartlar şu şekilde gösterilmiştir:

 • TS 10116
 • TS EN 280
 • TS EN 818-6+A1
 • TS EN 1495+A2
 • TS EN 1709
 • TS EN 12079-3
 • TS EN 12927-7
 • TS EN 13157+A1
 • TS EN ISO 13534
 • TS ISO 789-2
 • TS ISO 3056
 • TS ISO 4309
 • TS ISO 7592
 • TS ISO 9927-1
 • TS ISO 11662-1
 • TS ISO 12480-1
 • TS ISO 12482-1

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yanında, test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Timsah krikoların periyodik muayenesi konusunda daha geniş bilgi edinmek ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak ihtiyacı varsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, deneyimli yönetici ve çalışanları ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır.