Yük ve personel asansörleri, çelik halatlı asansörlere göre daha güvenilir ve daha hızlı çalışırlar. Özellikle inşaatı süren yüksek katlı binalara malzeme çekmek veya indirmek için kullanılan bu asansörler, inşaat işlerinde oldukça kolaylık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir kolon üzerine dişli mekanizması ile hareket eder ve yüksek güvenlikle çalışır. Yük asansörlerinin en büyük özelliği, kat durak mekanizmasının, asansörün elektrik panosu üzerinde ayarlanması ve bu şekilde istenilen katlarda durdurulabilmesidir. Ancak bunun yanında kat seçimi olmadan da yük asansörleri, asansör üzerinden istenilen yerde durdurulabilmektedir.

Yük asansörlerinin montaj ve demantaj işlemleri kolayca yapılabilir. Binaların dış cephelerine monte edilebileceği gibi, bina içine kurulacak şaftlara da monte edilebilir. Yapımı süren bina yükseldikçe yük asansörlerinin yüksekliği de arttılır. Yük asansörleri sadece bina yapımında değil, ihtiyaca göre baraj inşaatlarında, çimento fabrikalarında, hazır beton ürerim tesislerinde, viyadüklerde ve birçok yerde kurulabilir.

Yük asansörleri de, aşırı yük dedektörü, elektronik kolon dedektörü, gereksiz aşağı ve yukarı hareket önleme sistemi, frenli motorlar, elle serbest bırakma sistemi gibi çok sayıda güvenlik ve rahat kullanım sistemlerine sahiptir. Bu sayede yük asansörleri kısa zamanda, çok fazla işi en ekonomik şekilde yapma imkanı sunmaktadır.

Yük asansörleri hem yük hem de çalışanları taşıdıkları için, can ve mal güvenliği açısından düzenli bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği çıkararak, her ne amaçla kullanılıyor olursa olsun, asansörlerin işletilmesi, bakımı ve periyodik muayeneleri konusunda uyulması gereken kuralları göstermiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkararak, iş ekipmanlarının, bu arada yük ve personel asansörlerinin, sağlıklı ve güvenlikli kullanımı için uyulması gereken koşulları göstermiştir.

Yönetmeliğe göre yük ve personel asansörlerinin, eğer ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemişse, yılda bir kez muayene ve kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

Yük ve personel asansörlerinin periyodik muayenesi, aynı zamanda şu temel standartlara uygun yapılmalıdır:

  • TS EN 81-3+A1 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN 13015+A1 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar
  • TS ISO 9386-1 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları
  • TS ISO 9386-2 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tahrikli merdiven tipi asansör

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ihtiyaç sahibi kuruluşlara aynı zamanda test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Yük ve personel asansörlerinin periyodik muayenesi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak isteniyorsa, TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile her sektördeki kuruluşlara gereken bütün hizmetleri vermeye hazırdır.