İnşaat sektöründe, genellikle şantiyelerde kullanılan kule vinçler, sabit ya da hareketli bir taşıyıcı üzerinde hareket eden ve ağır yüklerin yatay ve düşey yönlerde taşınmasını sağlayan çelik yapılı makinelerdir. Gövdeleri bir kuleyi andırdığı için bu isimle anılırlar.

İnşaat sektörü dışında fabrikalar, tersaneler ve limanlar gibi birçok alanda da kullanılan kule vinçler, yapı işyerlerinin vazgeçilmez araçlarından biridir. İnşaat sektöründe kullanılan vinçler genel olarak mobil vinçler, kule vinçler veya gırgır vinçlerdir. Mobil vinçlerin yüksek kapasitili olanları bin ton yük kaldırabilmekte ve yükseklikleri 75 metreye kadar çıkabilmektedir. Ancak kule vinçler en çok tercih edilen vinç modelidir. Bunlar yapım halindeki bir binanın iç veya dış kısmına konulabilir. Bina yükseldikçe destek yapılar üzerinde kule vinç de yükselir. Kule vinçler 22 tona kadar yük taşıyabilirler. Yükseklikleri ise 180 metreye kadar çıkabilir.

İnşaat işlerinde kullanılan kule vinçler ile yapılan çalışmalarda, bir takım iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerekir. Gerek imalat sırasında gerekse kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Kule vinçlerin üretiminde birçok standart bulunuyor. Vinçlerin bütün hesap ve projeleri, FEM veya DIN 15018-15020 standardına uygun yapılır. Vinçlerin kullanımı sırasında ise vinci kullanacak görevli kişilerin sorumlulukları bellidir. Yüklerin kaldırılması ve iletilmesi sırasında uyulacak kurallar bellidir. Vinç kaldırma ekipmanlarında (kancalar, zincirler, halatlar ve tamburlar) alınması gereken güvenlik kuralları bellidir.

Bütün bunların yanında kula vinçlerin bakım ve periyodik kontrollerinin de yapılması gerekmektedir. Bu kotrollerin başında gözle yapılacak fiziki muayeneler gelir. Sonrasında vinçlerin teknik şartnameye uygunluğunun ve yük kaldırma yeterliliğinin kontrol edilmesi gelir. Bu aşamada statik ve dinamik yük deneyleri yanında kararlılık deneyleri yapılır.

Bir başka önemli muayene de kule vinçlerin topraklama periyodik muayenesidir. 1979 ile 2010 yılları arasında inşaatlarda meydana gelen 5239 iş kazası içinde elektrik çarpması sonucu 293 ölüm, 80 yaralanma meydana gelmiştir. Toplamda yüzde 7 küçümsenecek bir oran değildir.

Kule vinçler de elektrikle çalıştıkları için insan sağlığı ve çalışan güvenliği açısından periyodik topraklama muayenelerinin yapılması gerekmektedir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği bu zorunluluğu getirmiştir. Topraklama işlemleri, kule vinçlerde bir elektrik kaçağı olması durumunda, elektrik akımının insanların üzerinden değil, direnci daha az olan toprak hattı üzerinden geçmesini sağlamak için yapılmaktadır. Bu şekilde çarpılma tehlikesi ortadan kaldırılmış ve çarpılma yüzünden ölüm olaylarının önüne geçilmiş olur.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yanında, test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Kule vinçlerin topraklama periyodik muayeneleri konusunda daha geniş bilgi edinmek ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak ihtiyacı varsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, deneyimli yönetici ve çalışanları ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır.