Elektrik ile çalışan araçların gövdelerinin, herhangi bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı bir iletkenle toprağa gömülü durumdaki topraklama sistemine bağlanması yöntemine elektriksel toprakama denmektedir. Bu sistemin çalışması için, elektrikli aracın gövdesinden toprağa kadar olan elektriksel direncin düşük olması gerekir. Topraklama iletkenlerinin direnci ciddi bir direnç değildir. Asıl direnç, toprak içinde gömülü olan topraklama iletkenlerinden toprağa geçiş direncidir. Toprak sonsuz büyüklükte iletken bir kitledir.

Elektrik şebekelerinde topraklama tesisleri, bir arıza olması durumunda kısa devre akımlarını, insan yaşamını tehlikeye sokmayacak şekilde geçirmeye yarar. Bu yüzden topraklamanın güvenli olması için, hesaplamaların doğru yapılmış olması ve iyi tasarlanmış olması gerekir.

Koruma topraklaması, yüksek gerilim tesislerinde, yüksek temas gerilimine karşı insanları korumak için yapılır. İşletme akım devresine ait olmayan, ancak bir problem çıkması durumunda gerilim altında kalabilen ve insanların temas edecekleri bütün elektrikli araçların madeni yüzeyleri, topraklama iletkeni kullanılarak bir topraklayıcıya bağlanır.

İşletme topraklaması ise, elektrik tesislerinde işletme akım devresine ait bir noktanın topraklanmasıdır. Elektrikli araçlar ve tesisler için bu topraklama gerekir.

Koruma topraklaması üzerinden sadece bir hata durumunda akım geçer. Oysa işletme topraklaması üzerinden, hata olmasa da bir akım geçebilir.

Topraklama işlemlerinde amaç, bir elektrikli araçta elektrik kaçağı olması durumunda, elektrik akımının insanların üzerinden değil, direnci daha az olan toprak hattı üzerinden geçmesini sağlamaktır. Bu da çarpılma tehlikesini ortadan kaldırır. Topraklama işlemi, çarpılma yüzünden ölüm olaylarının önüne geçmek için yapılmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, bu amaçla Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, frekansı 100 Hz’in altında olan alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, kontrol edilmesi ve can ve mal güvenliği bakımından güvenliğin sağlanması amacı ile hazırlanmıştır.

Yönetmelikte, yüksek gerilimli elektrik tesisleri ve alçak gerilimli elektrik tesisleri farklı özelliklere sahip olduğundan bu elektrik tesislerine ilişkin topraklama yöntemleri ve bilgi işlem ve iletişim donanımlarının topraklama kuralları ayrı bölümler halinde ele alınmıştır.

Elektrik kuvvetli akım tesisleri, elektrik enerjisinin üretilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerji, ışık, kimyasal enerji ve benzeri enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir. Bu özellikleri ile insanlar, diğer canlılar ve eşyalar için yaklaşma veya dokunma gibi durumlarda tehlikeli olabilirler. Etkin değeri 1000 volt ve altında olan fazlar alçak gerilim, bu değerin üzerinde olan fazlar yüksek gerilim olarak tanımlanmıştır. Etkin değeri alçak gerilimde 50 voltun üzerinde olan, yüksek gerilimde ise hata süresine bağlı olarak değişen gerilim, tehlikeli kabul edilmiştir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yanında, test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Elektriksel topraklama muayenesi konusunda daha geniş bilgi edinmek ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak ihtiyacı varsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, deneyimli yönetici ve çalışanları ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır.