Genel olarak yüksekliği fazla olan yerlere malzeme çıkarmak ve taşımak için kullanılan kule vinçler, kullanım alanlarına bağlı olarak çeşitlilik gösterirler. Tepe kuleli, tepe kulesiz veya kendi kendini kurabilen kule vinçler vardır. Bazı vinçler hidrolik tırmanma sistemi sayesinde kendi kendilerine yükselebilir. Bunlar, belli bir yükseklikte durabildikleri gibi, yapıların yükselmesine bağlı olarak onunla birlikte yükselebilirler.

Kule vinçler basit bir çalışma sistemine sahiptir. Teknoloji harikası değildir. Yine de inşaat sektöründe yıllardır artan bir hızla kullanılmaktadır. Maliyet ve zaman tasarrufu yanında güvenli bir çalışma ortamı yaratması açısından da inşaat sektörünün can damarı olmuştur. Üstelik kurulmaları ve sökülmeleri oldukça basittir.

Fonksiyonel olmaları bakımından, belli bir alana yapılan birden çok sayıda bina için tek bir kule vinci yeterli olabilmektedir. Ağır yüklerin taşınmasındaki bütün zorlukları ortadan kaldırıp, inşaat faaliyetlerine hız kazandırmaktadır.

Vincin maksimum uzaklıkta taşıyacağı yük bir tonu geçmemelidir. Kule vinç ne kadar yüksekse devrilme ihtimali de o oranda artar. Bu nedenle kule vinçlerin rüzgarda kullanılmaması gerekiyor. Ayrıca belli bir yükseklikten sonra operatörlerinin kule tepesine çıkmamaları gerekiyor. Kule gövdesi taşınacak yükün kaldırılacağı en uygun bölgedir. Ağır parçalar genelde gövdeye yakın yerde taşınırlar.

Kule vinçlerin mobil olan modelleri de vardır ama çok tercih edilmez. Daha çok yere açılan çukurların içine beton doldurulur ve hasırlarla güçlendirilerek sabit şekilde yere monte edilir.

Yukarıda açıklanan tehlikeleri insan sağlığı ve çalışan güvenliği bakımından oldukça ciddidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği eki (Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar), kule viçlerini, kaldırma ve iletme araçları grubunda saymıştır. Bu yüzden kule vinçlerin, yılda en az bir defa periyodik kontrol ve muyanelerinin yapılması gerekmektedir.

Bu kontrol ve muayeneler mutlaka yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Yani makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından kontroller yapılmalıdır. Aksi halde bu sayılan kişilerin dışında kalan kişiler tarafından düzenlenen raporlar geçerli kabul edilmezler.

Yönetmelik ayrıca, bu kontroller sırasında dikkate alınması gereken standartları şu şekilde saymıştır:

 • TS 10116
 • TS EN 280
 • TS EN 818-6+A1
 • TS EN 1495+A2
 • TS EN 1709
 • TS EN 12079-3
 • TS EN 12927-7
 • TS EN 13157+A1
 • TS EN ISO 13534
 • TS ISO 789-2
 • TS ISO 3056
 • TS ISO 4309
 • TS ISO 7592
 • TS ISO 9927-1
 • TS ISO 11662-1
 • TS ISO 12480-1
 • TS ISO 12482-1
 • FEM 9.751
 • FEM 9.752
 • FEM 9.755
 • FEM 9.756

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yanında, test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Kule vinçlerin periyodik muayenesi konusunda daha geniş bilgi edinmek ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak ihtiyacı varsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, deneyimli yönetici ve çalışanları ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır.