Boylerler, suyun ısıtılmasını ve depolanmasını sağlayan kompakt bir araçtır. Farklı ısı kaynaklarından alınan suyu depolamaya ve ihtiyaç olundugunda kullanmaya yarayan mekanik bir düzeneği vardır. Isı kaynağı olarak buhar kazanı, güneş kollektörü, ısı pompası, sıcak su kazanı ya da elektrikli ısıtıcı kullanırlar.

Serpantin, daha çok Amerika’da California’da elde edilen, kaya görünümlü, koyu yeşil renkli bir mineraldir. Dokunulduğunda yağlı ve mumsu bir his yaratır. Bu mineral sıcağa ve soğuğa oldukça dayanıklıdır ve bu yüzden ısı yalıtımı alanında serpantin moleküllerinden faydalanılır.

Serpantinli boynerler çelik borulu veya bakır borulu olarak üretilirler. Genel olarak da iki türü vardır: tek serpantinli boyler ve çift serpantinli boyler. Boylerler, daha çok lokantalarda, kafelerde, otellerde, hastanelerde, şantiyelerde ve spor salonlarında kullanılır. Sıcak su ihtiyacı olan mekanlarda sistemdeki sıcak suya, güneş kollektörüne ya da buhar kazanına bağlanarak kullanılır.

Çift serpantinli boylerler, iki ısı kaynağı olan sistemlerde sıcak su elde etmek için kullanılır. Örneğin katı, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda veya güneş enerjisi ve atık enerji kullanan kazanlarda çift serpantinli boyler kullanılır.

Her iki türde de boylerlerin su ile teması olan iç yüzeyleri galvaniz ile kaplıdır ya da paslanmaz çelikten yapılmıştır. Her iki türde de boylerler, ısı kayıplarına karşı serpanten ile izole edilmiştir. Kullanım yerlerine göre otomatik kontrol araçları ile otomatik olarak yönetilmektedir.

Tek ve çift serpantinli boylerler, çalışma sistemleri itibariyle tehlike yaratabilecek özellikte olduklarından, satış öncesinde üretici firmalar tarafından, işletme basıncının en fazla 1,5 katı basınç altında test edilmektedir. Yine de kullanımları sırasında olası tehlikelerin önüne geçmek ve bir kaza durumunda çalışanların can güvenliğini ve işletmenin mal güvenliğini korumak açısından boynerlerin düzenli bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği de, getirdiği yasal düzenlemeler ile işyerlerinde kullanılan bütün iş araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili uyulması gereken sağlık ve güvenlik koşullarını belirlemiştir.

Muhtemel risklerin önüne geçmek ve güvenli bir iş ortamı yaratmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan bu yasal düzenlemelere uymak bir zorunluluktur. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3), tek ve çift serpantinli boynerler, basınçlı kap ve tesisatlar grubuna girmektedir. Periyodik muayenelerinin ve hidrostatik testlerin, her yıl en az bir kere yaptırılması gerekmektedir. Bu testler sırasında, eğer standartlarda aksine bir hüküm yoksa, işletme basıncının 1,5 katı fazlası uygulanır.

Tek ve çift serpantinli boylerlerin periyodik muayeneleri sırasında dikkate alınacak standartlar şunlardır:

  • TS 2025 Buhar kazanları işletme - Muayene ve bakım genel kuralları
  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ihtiyaç sahibi kuruluşlara aynı zamanda test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Tek ve çift serpantinli boylerlerin periyodik muayenesi muayenesi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak isteniyorsa, TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile her sektördeki kuruluşlara gereken bütün hizmetleri vermeye hazırdır.