Manliftler, makaslı platformu sayesinde bir çalışanı belli bir yüksekliğe çıkaran ve orada işini yapmasını sağlayan bir araçtır. Aracın özelliğine göre bir manlift, 8 metreden 22 metreye kadar yükseklikliğe ulaşabilir. Platform boyutları da yapılan işin gerektirdiği şekilde 3 metre ile 5 metre arasında olabilir. Ayrıca platformlar, uzama ve kısalma özelliklerine sahip olabilir.

Manliftler, akü ile ya da bir dizel motor ile çalışabilir. Daha çok düz zeminlerde çalışmaya daha fazla uygundur. Genelde düz bir zemini olan şantiyelerde tercih edilirler. Ayrıca yükleme alanlarında veya fabrikalarda da oldukça sık kullanılırlar. Yüksekte kaynak yapma veya rulo ile boya yapma gibi işlerde tercih edilir. Bir anlamda hareketli iskele görevi görmüş olur. Aşırı rüzgar veya başka nedenlerle olabilecek titreşimler, aşırı yükleme, çarpma gibi beklenmedik durumlarda manliftler kendini kilitler. Bu şekilde olası kazaların önüne geçilmiş olur.

Kullanımı sırasında üzerinde insan çalışacağı için özellikle insan sağlığı ve çalışan güvenliği açılarından riskli araçlar sınıfına girmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği eki, Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ek, manliftleri, kaldırma ve iletme araçları grubunda göstermiştir. Bu şekilde manliftlerin, başka yasal düzenlemelerde farklı bir süre belirtilmemişse, her yıl en az bir defa periyodik kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir.

Burada önemli olan nokta, yapılacak kontrol ve muayenelerin mutlaka yetkili kişiler tarafından yapılmış olmasıdır. Yönetmelikte açıklandığı şekilde, kontrol ve muayene işlemleri makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmamış ise ne yapılan kontroller ne de düzenlenen raporlar geçerli kabul edilmezler.

Muayene öncesinde manliftlerin varsa önceki kontrol raporları incelenir. Daha önce tespit edilen uygunsuzluklar varsa bunların giderilip giderilmediği kontrol edilir. Sonra manliftler görsel olarak kontrol edilir. Gözle görülen bir kusurunun veya bağlantılarında bir sorunun olup olmadığı kontrol edilir. Arkasından mekanik ve fonksiyonel kontroller yapılır. Yüklü ve yüksüz olarak beklenen fonksiyonları yapıp yapmadığı kontrol edilir.

Yönetmelik ayrıca, bu kontroller sırasında dikkate alınması gereken standartları da şu şekilde belirtmektedir:

 • TS 10116
 • TS EN 280
 • TS EN 818-6+A1
 • TS EN 1495+A2
 • TS EN 1709
 • TS EN 12079-3
 • TS EN 12927-7
 • TS EN 13157+A1
 • TS EN ISO 13534
 • TS ISO 789-2
 • TS ISO 3056
 • TS ISO 4309
 • TS ISO 7592
 • TS ISO 9927-1
 • TS ISO 11662-1
 • TS ISO 12480-1
 • TS ISO 12482-1
 • FEM 9.751
 • FEM 9.752
 • FEM 9.755
 • FEM 9.756

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim hizmetlerini sunarken, diğer taraftan test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Manliftlerin muayene ve kontrolleri konusunda daha fazla bilgi almak ve bu kontrolleri yaptırmak için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta gecikmeyiniz.