Özellikle yüksek katlı yapıların inşaatı sırasında personel ve yük asansörleri ihtiyacı bulunmaktadır. Bunlar geçici olarak kurulan ve bina yükseldikçe yükseltilen, çalışanların ve yüklerin yukarı çıkarılması veya indirilmesi için kullanılan asansörlerdir. Tek veya çift kabinli modelleri yanında farklı motorlara ve hızlara sahip modelleri de bulunmaktadır.

Çift kabinli personel ve yük asansörleri, tek kolon üzerinde birbirinden bağımsız olarak hareket edebilirler. Bu şekilde kısa zamanda, çok fazla iş, en ekonomik şekilde yapılmış olmaktadır.

Bu asansörler, motorlu fren sistemi, paraşüt fren sistemi, aşırı yük uyarı sistemi, ani düşüşlere karşı zeminde darbe sönümleyici sistemi, kabinlerin içinde çift kontrol sistemi gibi çok sayıda güvenlik sistemine sahiptir. Ayrıca bu asansörlerde, kapılarda güvenlik önlemleri, gerektiğinde motor frenlerinin elle boşaltılması, kablo kılavuz arabası, alt ve üst seyir limit sınırlayıcı güvenlik sistemleri gibi bir dizi güvenlik ve pratiklik sağlayan önlemler alınmıştır.

Neticede işçi sağlığı ve iş güvenliği önemlidir. Bu yüzden de personel ve yük asansörleri, çalışanların ve taşınan yükün can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemesi gerekmektedir. Bunu sağlamak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, asansörlerin işletilmesi, bakımı ve periyodik muayeneleri konusunda uyulması gereken kuralları içermektedir.

Bunun yanında bir de İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik de iş ekipmanlarının sağlıklı ve güvenlikli kullanımı için uyulması gereken koşulları açıklamaktadır. Buna göre personel ve yük taşıyan asansörlerin, ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemişse her yıl bir kere kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin 3 numaralı ekinde (Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar), personel ve yük asansörleri, kaldırma ve iletme araçları grubunda sayılmıştır. Yönetmeliğe göre kontrol ve muayene işlemleri, mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır. Bu asansörlerin elektrik ile ilgili kısımlarının ise bu konuda yetkili kişiler tarafından kontrol etmesi gerekir.

Personel ve yük asansörlerinin periyodik muayenesi sırasında dikkate alınması gereken temel standartlar şunlardır:

  • TS EN 81-3+A1 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN 13015+A1 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar
  • TS ISO 9386-1 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları
  • TS ISO 9386-2 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tahrikli merdiven tipi asansör

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ihtiyaç sahibi kuruluşlara aynı zamanda test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Personel ve yük asansörlerinin periyodik muayenesi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak isteniyorsa, TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile her sektördeki kuruluşlara gereken bütün hizmetleri vermeye hazırdır.