İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda, Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında birçok yasal düzenleme yapılmaktadır. Çalışanların daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda çalışması, sosyal gelişmenin en temel göstergesidir. Ayrıca güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmak temel insan haklarından biridir.

İş yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili koşulları sağlamak işverenin, alınan her türlü önlemlere ve talimatlara uymak çalışanların sorumluluğudur. Devlet ise ilgili düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını denetlemekten sorumludur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, iş yerlerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgili güvenlik ve sağlık yönünden uyulması gereken asgari koşulları açıklamaktadır. Bu yönetmelik, bir işin yapılmasında kullanılan makinelerin, aletlerin, tesislerin ve tesisatın belirlenmiş aralıklarda ve belirlenmiş yöntemlere uygun olarak, yetkili kişiler tarafından muayene ve testlerinin yapılmasını, sonuçlarının kayıt altına alınmasını ve yetkililer tarafından istendiğinde gösterilmek üzere saklanmasını hüküm altına almıştır.

Yönetmelik kapsamına giren ve periyodik muayenelerinin yapılması gereken çok sayıda iş ekipmanı bulunmaktadır. İşte bunlardan ilk akla gelenler:

 • Kalorifer kazanları
 • Buhar kazanları
 • Taşınabilir gaz tüpleri
 • LPG ve benzeri sıvılaştırılmış gaz tankları (yer üstünde veya yer altında)
 • Basınçlı hava tankları
 • Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar
 • Kaldırma ve iletme araçları
 • İnsan ve yük taşımada kullanılan asansörler
 • Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar
 • Forklift, transpalet, lift ve benzeri istifleme makineleri
 • Yapı iskeleleri
 • Elektrik tesisatları, topraklama tesisatları, paratonerler
 • Yangın tesisatları ve hortumlar
 • Yangın söndürme cihazları
 • Havalandırma ve klima tesisatları

İşverenler çalışanları, çalışma ortamının elverişsiz koşullarından kaynaklanacak tehlikelerden korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak zorundadırlar. Bunu sağlamak için de çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler ile ilgili gerekli ölçümlemeleri, testleri ve analizleri yaptırmak ve değerlendirmek ile yükümlüdür. Yapılacak bu çalışmalar, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygun olmak zorundadır. Belli başlı birkaç muayene ve ölçümleme örnekleri şunlardır:

 • Titreşim ölçümleri
 • Anlık toz ölçümleri
 • Gravimetrik toz ölçümleri
 • Organik gaz ölçümleri
 • İnorganik gazların ölçümleri
 • Gürültü ölçümleri
 • Aydınlatma ölçümleri
 • Ağır metal ölçümleri
 • Nem ve sıcaklık ölçümleri (termal konfor)
 • Hava akım hızı ölçümleri

Periyodik muayene kontrolleri, çeşitli muayene ve test kuruluşları ile çeşitli laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır. Ancak beklenen yararın elde edilebilmesi için, bu kuruluşların yeterli donanıma sahip olup olmadıkları, ayrıca bunun yanında ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından yetkili olup olmadıkları (akredite olup olmadıkları) konuları mutlaka araştırılmalıdır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim hizmetlerini sunarken, diğer taraftan test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Periyodik muayene ve kontroller bu şekilde verilen hizmetlerden biridir. Periyodik muayene ve kontroller konusunda daha fazla bilgi almak ve bu kontrolleri yaptırmak için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta gecikmeyiniz.