Asansörlerin, kabin ve yükün ağırlığının kontrol altında tutabilmeleri için ileri mekanik sistemleri vardır. Bunun yanında asansörün düzgün çalışması için güvenlik sistemlerine, rahat kullanılabilmesi için de kontrol sistemlerine gerek vardır. İşyerlerinde ve konutlarda yaygın olarak kullanılan iki tür asansör bulunmaktadır: hidrolik asansörler ve ipli asansörler.

Hidrolik asansör sistemlerinde kabin, silindir içine kurulan sıvı tarafından yönlendirilen bir piston aracılığı ile kaldırılır. Bu silindir sıvı pompalama sistemine bağlıdır ve sıvı olarak genel olarak petrol ya da sıkıştırılamayan diğer sıvılar kullanılır. Hidrolik asansör sisteminin üç ana bölümü vardır: sıvının konulduğu bir depo, elektrik motorundan güç alan bir pompa ve silindir ve sıvı deposu arasında bulunan bir valf.

Sıvı pompa tarafından depodan silindire itilir. Valf açıldığında, basınç altındaki sıvı depoya geri döner. Valf kapandığında, basınç altındaki sıvı silindire girer ve burada toplanır. Bu durumda pistonu yukarıya itilir ve asansör kabini yükselir. Kabin istenilen kata geldiğinde kontrol sistemi elektrik motoruna pompayı kapatması için sinyal gönderir. Kabini aşağı indirmek için, bu defa kontrol sistemi valfa bu yönde sinyal gönderir. Valf açılır ve silindirin içinde biriken sıvı depoya geri döner. Bu şekilde kabin inmeye başlar.

Asansörlerin, insanların mal ve can güvenliği açısından tehlike yaratmadan çalışmasını sağlamak amacı ile Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, asansörlerin işletilmesi, bakımı, periyodik muayeneleri, garanti koşulları ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları belirlemiştir.

Bunun yanında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği de asansörlerin kullanımı sırasında, sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken koşulları açıklamaktadır. Buna göre insan ve yük taşıyan asansörler, ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemişse her yıl en az bir defa kontrol ettirilmelidir.

Yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı eki (Ek 3), asansörleri, kaldırma ve iletme araçları grubuna almıştır. Yapılacak kontrol ve muayenelerin, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekir. Bu kontrol çalışmalarına asansörlerin elektrik ile ilgili kısımlarında yetkili olan kişilerin de katılması gerekmektedir.

Bu kontrollerde ayrıca şu temel standartlar da dikkate alınmaktadır:

  • TS EN 81-3+A1 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN 13015+A1 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar
  • TS ISO 9386-1 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları
  • TS ISO 9386-2 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tahrikli merdiven tipi asansör

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ihtiyaç sahibi kuruluşlara aynı zamanda test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Hidrolik asansör periyodik muayenesi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak isteniyorsa, TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile her sektördeki kuruluşlara gereken bütün hizmetleri vermeye hazırdır.