Yük kaldırma platformları, bir montaj hattı üzerinde kullanım imkanı sağlayan, ağır çalışma koşullarına uygun olarak tasarlanmış, malzeme taşıma amacı ile kullanılan ve çelik konstrüksiyon gövdeleri olan platformlardır. Platformu istenilen bir seviyeye yükseltmek için ayakta çalıştırılan hidrolik kaldırma düzenekleri bulunmaktadır. Aynı zamanda elle kontrol edilebilen indirme özellikleri bulunmaktadır. Her ne kadar çeşitli modellerinin hepsinde de hem çalıştıran kişiyi hem de platformu koruyacak aşırı yük güvenlik valfları bulunsa da, yük kaldırma platformları sonuç olarak ağır işlerde kullanılmaktadır ve her zaman bir tehlike yaşanma ihtimal bulunmaktadır.

Hidrolik yük platformu, alçak tip yük platformu, makaslı platform tandem, yük platformu U tipi gibi kullanım amaçlarına uygun şekilde yük kaldırma platformlarının çok çeşitli modelleri bulunmaktadır. Ayrıca platform boyutları, taşıma kapasiteleri ve kaldırma kapasiteleri birbirlerinden farklı olabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkardığı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ekinde yer alan Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekte, yük kaldırma platformları, kaldırma ve iletme araçları grubunda gösterilmiştir. Bu gruba giren bütün ekipmanlarda olduğu gibi, yük kaldırma platformlarının da beyan edilen yükün en az 1,25 katı bir ağırlığı, güvenli bir şekilde kaldıracak ve yukarıda tutabilecek güçte olmaları ve dayanıklı fren sistemine sahip olmaları gerekmektedir.

Yönetmelik hükümleri gereğince yapılacak muayene ve kontrollerin mutlaka yetkili kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu kişiler, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerlerdir. Yük kaldırma platformları için gerektli görülürse kararlılık deneyleri de yapılabilir. Bu deneyler ilgili standartlarda gösterilen kriterler esas alınarak yapılır.

Muayene ve kontrol işlemleri tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılacaksa, bu işlemlerin sadece “TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene (NDT) personelinin kalifikasyonu ve belgelendirme, Genel özellikler” standardına göre eğitim almış mühendisler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gereklidir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, eğer ilgili standartlarda başka bir süre belirtilmemişse, yük kaldırma platformlarının yılda en az bir kere kontrol ettirilmesini hükme bağlamıştır.

Yönetmelik ayrıca, bu kontroller sırasında dikkate alınması gereken standartları da şu şekilde belirtmektedir:

 • TS 10116
 • TS EN 280
 • TS EN 818-6+A1
 • TS EN 1495+A2
 • TS EN 1709
 • TS EN 12079-3
 • TS EN 12927-7
 • TS EN 13157+A1
 • TS EN ISO 13534
 • TS ISO 789-2
 • TS ISO 3056
 • TS ISO 4309
 • TS ISO 7592
 • TS ISO 9927-1
 • TS ISO 11662-1
 • TS ISO 12480-1
 • TS ISO 12482-1
 • FEM 9.751
 • FEM 9.752
 • FEM 9.755
 • FEM 9.756

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim hizmetlerini sunarken, diğer taraftan test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Yük kaldırma platformlarının muayene ve kontrolleri konusunda daha fazla bilgi almak ve bu kontrolleri yaptırmak için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta gecikmeyiniz.