Sanayide ve çeşitli sektörlerde kullanılan makinelerin hemen hemen tamamı elektrik gücü ile çalışmaktadır. Elektrik, hem sanayide hem de konutlarda önemli bir yer tutmaktadır. Tehlikeli bir enerji kaynağı olduğu için de elektrik ile yapılan çalışmalarda mutlaka akım kesilmiş olmalı ve her türlü önlem alınmış olmalıdır.

Alınacak önlemlerin başlıcaları, işyerlerinde bulunan elektrik dağıtım tablolarının ve sigortaların kapalı bir ortamda bulundurulması ve bütün panoların zeminlerinin akım geçirmeyen yalıtkan bir madde ile kaplanmış olmasıdır. Ayrıca işyerlerinde elektrik işlerinden anlayan ve olası arızalara hızlıca müdahale edebilecek sorumlu elemanların bulunması da bir başka önlemdir.

Bir başka önlem de işyerlerinde bulunan ve elektrik ile çalışan bütün makine ve tezgahların güvenlik gövde topraklamalarının yaptırılmış olmasıdır. Gövde topraklaması, pano topraklamasının dışında her makine veya tezgah üzerinden ayrıca çekilmesi ve uygun bir şekilde topraklama çubukları ile topraklama yapılmasıdır. Gövde topraklamaları dışardan görünebilir olmalıdır. Yani makineye veya tezgaha bakıldığı zaman normal elektrik hattı dışında bir de topraklama hattı görülmelidir. Bu bir zorunluluktur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği bu zorunluluğu getirmektedir.

Yapılan her türlü topraklamanın yıllık olarak periyodik muayene ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların mutlaka yetkili bir elektrikçi tarafından yapılması gerekir. Güvenli bir çalışma ortamının sağlanması açısından topraklama işleminin doğru yapılmış olması önemlidir.

İşyerlerinde bulunan makine ve tezgahlar sabit değillerse ve ara ara yer değiştiriyorlarsa, bu durumda her seferinde gövde topraklama hattı değiştirilemeyeceği için, işyerlerinde bulunan kolonlarda topraklanmış uçlar bulundurulur. Yer değiştirilen tezgah veya makinelerin gövdeleri, yakında bulunan bir kolon üzerindeki bu topraklama uçları bağlanarak güvenlik sağlanmış olur.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği’nde bu şekilde yapılması gereken düzenlemeler yer almaktadır. Çok sayıda iş kazaları bilgisizlik yüzünden olmaktadır. Bu bakımdan işverenlerin, çalışanları bilgilendirme sorumlulukları vardır.

Yasal düzenlemelere göre, makinelerin aynı koruma düzeni ile ortak korunan açıktaki bütün iletken kısımları, koruma iletkenleri ile birlikte ortak olan bir topraklayıcıya bağlanmalıdır. Birkaç koruma düzeni eğer seri bağlı olarak kullanılıyorsa, bu zorunluluk, her bir düzen tarafından korunan açıktaki iletken kısımların hepsine ayrı ayrı uygulanır. Makinelerin nötr noktaları veya bu yoksa her bir jeneratör veya transformatör merkezinin bir faz iletkeni topraklanmak zorundadır.

Bunun yanında makinelerin koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenlerinin bağlantı sürekliliğini de test etmek, ölçmek ve kontrol etmek zorunludur. Yönetmelikte en büyük direnç değerleri, koruma iletkenleri için gösterilmiştir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yanında, test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Makinelerin topraklama periyodik muayenesi konusunda daha geniş bilgi edinmek ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak ihtiyacı varsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, deneyimli yönetici ve çalışanları ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır.