Teknik olarak, bakıldığında basınç için akışkan olarak sıvının kullanıldığı sistemlere hidrolik sistemler, basınçlı havanın kullanıldığı sistemlere ise pnömatik sistemler denilmektedir. Hidrolik sistemler, büyük kuvvetlerin gerekli olduğu ve gücün ön planda tutulduğu alanlarda tercih edilir. Pnömatik sistemler ise küçük kuvvetlerin yeterli olduğu, buna karşılık hızlı çalışmanın önemli olduğu alanlarda tercih edilir.

Hidrolik sistemlerde sıkıştırılmış sıvı ile elde edilen basınç mekanik harekete çevrilirken, pnömatik sistemlerde, gaz basıncı mekanik harekete çevrilmiş olmaktadır.

Bu tanımlamalardan hareketle, hidrolilk yük kaldırma platformalarında sıkıştırılmış sıvının gücünden yararlanılmaktadır. Buna karşılık pnömatik yük kaldırma platformlarında, sıkıştırılmış hava olarak depolanan enerji kullanılmaktadır. Pnömatik yük kaldırma platformları için gerekli hava basıncı, bir kompresörden sağlanır. Kompresörler havayı sıkıştıran ve güçlü, çelik bir tankta depolayan araçlardır.

Basıncın olduğu her nokta gerçekte risk yaratmaktadır. Sıkıştırılan sıvı veya havanın sızması, bir anda yükün boşalması anlamına gelir. Bu ise çalışanlar ve taşıdıkları yükler bakımında büyük bir tehlikedir. Bu gerçekten yola çıkılarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin eki, Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ek, hidrolik ve pnömatik yük kaldırma platformlarını, kaldırma ve iletme araçları grubunda göstermiştir. Bu gruba giren diğer bütün ekipmanlarda olduğu gibi, hidrolik ve pnömatik yük kaldırma platformlarının, yılda en az bir kere periyodik kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca bu kontrol ve muayenelerin mutlaka yetkili kişiler tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Yönetmelikte açıklandığı şekilde, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmamış kontroller ve düzenlenmiş raporlar geçerli kabul edilmezler.

Yapılacak kontroller öncesinde, daha önce yapılmış kontrollerin raporları istenir ve tespit edilmiş herhangi bir uygunsuzluk varsa, bunların giderilip giderilmediğine bakılır. Arkasından hidrolik ve pnömatik yük kaldırma platformlarının statik ve dinamik kontrolleri, yüklü ve yüksüz performans kontrolleri ve bir dizi muayene ve kontrol işlemi gerçekleştirilir.

Yönetmelik ayrıca, bu kontroller sırasında dikkate alınması gereken standartları da şu şekilde saymıştır:

 • TS 10116
 • TS EN 280
 • TS EN 818-6+A1
 • TS EN 1495+A2
 • TS EN 1709
 • TS EN 12079-3
 • TS EN 12927-7
 • TS EN 13157+A1
 • TS EN ISO 13534
 • TS ISO 789-2
 • TS ISO 3056
 • TS ISO 4309
 • TS ISO 7592
 • TS ISO 9927-1
 • TS ISO 11662-1
 • TS ISO 12480-1
 • TS ISO 12482-1
 • FEM 9.751
 • FEM 9.752
 • FEM 9.755
 • FEM 9.756

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim hizmetlerini sunarken, diğer taraftan test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Hidrolik ve pnömatik yük kaldırma platformlarının muayene ve kontrolleri konusunda daha fazla bilgi almak ve bu kontrolleri yaptırmak için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta gecikmeyiniz.