En çok kullanılan asansör tasarımı çelik halatlı asansörlerdir. Bu yöntemde kabin, alttan itilmek yerine çelik halatlar kullanılarak yukarıya çekilir. Yine çelik halatların yardımı ile asansör aşağı iner. Çelik halatlar asansör kabinine makaralar sistemi ile bağlıdır. Makara döndüğünde halatlar da hareket eder.

Bu makara bir elektrik motoruna bağlıdır. Bu elektrik motoru makarayı döndürür. Motorun ileri veya geri dönüşüne göre de çelik halatlar kabini yukarı çeker veya indirir. Söz konusu makara, elektrik motoru ve bunları kontrol eden sistem asansörün gövdesi üzerinde yer alır.

Asansör kabini dışında bulunan ağırlık ve asansör kabini, asansörün hareket yolu boyunca yanlarda bulunan raylar üzerinde hareket eder. Bu raylar ağırlığın ve kabinin ileri geri sallanmasını engeller. Aynı zamanda bu raylar acil durumlarda kabini durdurmak için güvenlik sistemleri ile birlikte çalışır.

Çelik halatlı bu asansörler hidrolik asansörlere göre çok daha verimli ve güvenliklidir. Daha fazla güvenlik sistemlerine sahiptir. Ancak yine de asansörlerin, insanların mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürmemesi için, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, asansörlerin işletilmesi, bakımı, periyodik muayeneleri, garanti koşulları ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları kapsamaktadır.

Ayrıca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği de asansörlerin sağlıklı ve güvenlikli kullanımı için uyulması gereken koşulları açıklamaktadır. Buna göre insan ve yük taşıyan asansörler, ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemişse yılda en az bir kez kontrol ettirilmelidir.

Yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3), asansörler, kaldırma ve iletme araçları grubunda gösterilmiştir. Buna göre kontrol ve muayeneler mutlaka, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır. Ayrıca asansörlerin elektrik ile ilgili kısımlarını, bu konuda yetkili olan kişilerin kontrol etmesi gerekir.

Elektrikli asansörlerin periyodik muayenesi sırasında ayrıca şu temel standartlar da dikkate alınmaktadır:

  • TS EN 81-3+A1 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN 13015+A1 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar
  • TS ISO 9386-1 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları
  • TS ISO 9386-2 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tahrikli merdiven tipi asansör

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ihtiyaç sahibi kuruluşlara aynı zamanda test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Elektrikli asansör periyodik muayenesi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak isteniyorsa, TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile her sektördeki kuruluşlara gereken bütün hizmetleri vermeye hazırdır.