Binaların ısıtma sistemlerinde kullanılan kalorifer kazanları, katı yakıtlı olabileceği gibi doğalgaz ile de çalışıyor olabilir.

Katı yakıtlı kalorifer sistemleri, odun, kömür, pirina ve benzeri her türlü katı yakıt ile çalışabilen sistemlerdir. Bu tür kaloriferler, yaz aylarında kullanılmadığı için, sistemin korunmasını sağlayan otomatik fonksiyonlara sahiptir. Katı yakıtlı kaloriferler üzerinde, ortam ısısını sabit tutmaya yarayan ve kontrollü yanmayı sağlayan devir ayarlı fanlar bulunmaktadır. Tasarımları, kullanılan katı yakıttan en yüksek verimi sağlayacak şekilde yapılmıştır. Güvenli çalışma sistemi sayesinde kalorifer sisteminin ısınmalara karşı korunmasını sağlar. Kazanın devreye alınması ve çıkması tamemen elektronik devreler sayesinde olduğundan, olası arızalar da en aza indirilmiş olur.

Doğalgaz ile çalışan kazanlara gelince. Doğalgaz yanıcı ve tehlikeli bir maddedir. Bu yüzden herşeyden önce doğalgaz tesisatı, mutlaka yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Doğalgaz projeleri çizilmeden kurulum yapmak tehlikeye yol açabilir. Doğalgaz ile çalışacak kazanların güvenli ve verimli çalışması için, üretici firmanın uyarılarına ve talimatlarına uygun hareket edilmelidir. Sistem düzgün kurulmamışsa veya bakımları iyi yapılmamış ise, sistem zehirli bir gaz olan karbonmonoksit üretir. Doğalgaz, kazan borularında aşırı kirlenme yapmadığı için normal periyodik bakımlarını yaptırmak güvenlik açısından yeterlidir.

Herşeye rağmen gerek İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gerekse İş Ekipmanlarının Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, insan ve mal güvenliğinin korunması amacı ile, katı yakıtlı veya doğalgaz ile çalışan kalorifer kazanlarının periyodik muayenelerini zorunlu tutmuştur. Yönetmeliğin ekinde (Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar), Basınçlı Kap ve Tesisatlar başlıklı maddesinde, bu tip kalorifer kazanları için ilgili standartlarda başka bir süre gösterilmemişse, her yıl en az bir defa periyodik kontollerinin yaptırılması zorunluluğu konmuştur.

Bütün basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrollerinde olduğu gibi kalorifer kazanlarının da periyodik kontrolleri şu yasal düzenlemelere tabidir:

  • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
  • Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
  • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Katı yakıtlı ve doğalgaz ile çalışan kazanların kontrol ve muayene işlemleri bu sayılan yönetmeliklere aykırı olmayan hususlar saklı olmak kaydıyla bir de “TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene - Basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi” standardı kriterlerlerine uygun olarak yapılır.

Bunun yanında kontrollerin yetkili test ve muayene kuruluşları veya laboratuvarlar tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi halde düzenlenecek raporların bir değeri olmaz. Bu raporlar aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılacak denetimlerde de geçerli kabul edilmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yanında, test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Katı yakıtlı ve doğalgaz ile çalışan kazanların periyodik muayeneleri konusunda daha geniş bilgi edinmek ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak ihtiyacı varsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, deneyimli yönetici ve çalışanları ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır.