Hangi sektör olursa olsun, ne tür üretim yapılıyor olursa olsun, her koşulda çalışma ortamlarının güvenilir ve sağlıklı olması, çalışanların hiçbir şekilde sağlık ve güvenlik riski taşımaması gerekmektedir. Bunu sağlamak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu ve bu kanuna dayanarak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ni çıkarmıştır. Ayrıca başka yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu düzenlemelerden hedeflenen, çeşitli işletmelerin kullandığı tesislerin, tesisatın, makine, araç ve gereçlerin, belli dönemlerde muayenelerinin yaptırılmasıdır.

Zorunlu olarak yaptırılması gereken muayene ve kontrol işlemlerine şu örnekler verilebilir:

 • Makinaların güvenlik muayenesi
 • Forklift muayane
 • Vinç muayane
 • Platform muayane
 • Transpalet muayane
 • Caraskal muayane
 • Mobil vinç muayane
 • Araç kaldırma lifti muayane
 • Kazanlar ve basınçlı kaplar muayane
 • Asansör muayane
 • Topraklama muayane
 • Elektrik panosu muayane
 • Katodik koruma ölçümleri muayane
 • Paratoner kontrolleri muayane
 • Gürültü ve titreşim kontrolleri muayane

Bütün bu sayılan muayene ve kontrol işlemlerinin periyodik olarak yapılması ve gerekli önlemelerin alınması işverenlerin sorumluluğundadır. İşverenler, iş yerinde kullanılan iş ekipmanlarının faaliyet gösterilen işe uygun olmasından sorumludur. Ayrıca işverenler, bu ekipmanların, çalışanların sağlık ve güvenliklerine zarar vermemesi için gereken bütün önlemleri almaktan da sorumludur.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, düzenli kontrollerin hangi sıklıkta yapılması gerektiğini ve hangi yöntemler kullanılacağını açıklamıştır.

İşverenler muayene ve kontrol çalışmaları için, gerekli donanıma sahip muayene ve test kuruluşlarına müracaat edeceklerdir. Burada önemli olan nokta, en uygun muayene hizmetinin nasıl alınacağıdır. Çünkü neticede muayene ve test çalışmalarını yürütecek kuruluşlar da ticari birer işletmedir ve bu işten para kazanmaktadır. Her ne kadar aynı muayene ve kontrol işlemlerini yapacak olsalar da, rekabet koşulları içinde birbirlerinden farklı ücret talep etmeleri çok doğaldır.

Bu durumda muayene hizmetleri için en düşük ücreti veren kuruluş en uygun olanıdır denebilir. Ancak konuya sadece ücret açısından yaklaşmak her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Muayene ve test kuruluşlarının, bu işleri yapabilmek için bir takım donanımlara sahip olmaları gerekiyor. Bu da bir yatırım demektir. Bu nedenle test ve muayene işlemleri için en modern donanıma sahip olan kuruluşlar her zaman ne hızlı ve en doğru sonuca, bunun yanında en güvenilir sonuca ulaşacaklardır. Bu bakımdan seçim yaparken ücret yanında, test ve muayene kuruluşunun ne kadar donanımlı olduğu, ne kadar kalifiye elemana sahip olduğu ve ne kadar zamandır bu işi yaptığı gibi bir dizi soruya da cevap aramak gerekmektedir. 

TÜRCERT, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim çalışmaları ile birlikte, muayene ve test çalışmaları da yapmaktadır. En uygun muayene hizmeti almak konusunda daha fazla açıklayıcı bilgi almak istenirse, TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile her türlü hizmeti vermeye hazırdır.