Gıda güvenliği, sağlıklı olmak isteyen insanların en temel ihtiyacı ve hakkıdır ve tamamiyle üretici firmaların sorumluluğundadır. Gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar, sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapmak ve üretilen gıdanın güvenli olmasını sağlamak zorundadır. Bunun için de işletmesinde gıda güvenliği sistemleri kurmak ve sistemin sürekliliğini sağlamak zorundadır.

Gıda güvenliği konusunda hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş çeşitli standartlar bulunmaktadır. İşletmesinde bu sistemlerinden birini kuran ve yöneten kuruluşlar, isterlere bu sistemlerin belgelerini de alabilmektedir. Şimdi kısaca bu sistemler üzerinde duralım.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Uluslararası Standartlar Organizasyonu, 2005 yılında, gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların daha güvenli ve sağlıklı gıda üretmeleri konusunda uymaları gereken standartları belirlemiş ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni yayınlamıştır.

Bu sistem, üretici kuruluşlar yanında tedarikçiler, resmi makamlar, tüketiciler ve diğer ilgili kuruluşlar arasında iletişim kurmayı ve bu şekilde gıdanın her adımda izlenebilir olmasını hedef almıştır. Gıda zincirinin her aşamasında gıda güvenliğini sağlamaya yönelik ISO 22000 standardı, HACCP prensiplerini de kapsamaktadır.

BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi

Bu standart 1998 yılında İngiliz perakendeci firmaları tarafından hazırlanmıştır ve gıda, tüketici ürünleri ve ambalaj malzemeleri için gerekli koşulları kapsamaktadır. 2002 yılında yapılan revizyon çalışmasında belgelendirme koşulları ilave edilmiştir. Bu standardın temel amacı, uluslararası alanda gıda güvenliği standartlarını içeren bir yapı kurmaktır.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi

Güvenli bir gıda yönetim sistemi için gereklilikleri içeren HACCP standardı, 1960 yılında Amerikan ordusu için güvenli ve sıfır hatalı gıda üretmek amacı ile NASA tarafından tasarlanmıştır. 1993 yılında Avrupa Birliği tarafından çıkarılan Gıda Maddelerinin Hijyeni Direktifi, gıda üretiminde HACCP standardını zorunlu tutmuştur.

HACCP standartları, güvenilir ürünlerin tüketiciye ulaştırılması amacını taşımaktadır ve gıda güvenliği gereklerini ortaya koymuştur. Ancak bu standart, gıda üretiminin sadece üretim aşamasını esas almıştır. 2006 yılından sonra HACCP Belgeleri geçerliliğini kaybetmiştir ve kuruluşlar ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına dönmüşlerdir.

Helal Gıda Standartları

Dini inanışları gereğince helal gıda ile beslenmek isteyen ve günaha girmek istemeyen insanlar için Helal Gıda standartları geliştirilmiştir. Helal Gıda standartlarının temel özelliği, gıda ürünlerinin, işletmelere hammadde girişinden başlayıp tüketiciye sunulmasına kadar bütün üretim aşamalarında, islami inanış ilkelerine uygun faaliyet gösterilmesidir. Gıda ürününün bileşiminde kullanılan her türlü maddenin, hem kaynağı hem de elde ediliş yöntemi açısından islami kriterlere uygun olması gerekmektedir. Diğer taraftan ürünün paketleme malzemelerinin seçimi ve depolama koşulları konusunda da islami kriterlere uygun olması beklenmektedir.

Gıda güvenliğine dair alınacak sertifikalar konusunda daha fazla bilgi almak isteniyorsa, belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri konusunda faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.