Kısaca SPICE olarak isimlendirilen ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi hazırlanırken, farklı yazılım süreç değerlendirme metotları ve yöntemleri arasında ortak bir prensip kurmak hedeflenmiştir. Bu sayede değerlendirme sonuçları için ortak bir rapor elde edilmiş olacaktır.

Bir kuruluş, organizasyonunda bu sistemi kurarken, var olan süreçlerini iyileştirmek amacıyla öncelikle mevcut durumunu anlaması ve arkasından belli bir gereksinim setine uygunluğunu tespit etmesi gerekir. Nihayet iş yaptığı tedarikçi ve benzeri diğer kuruluşların süreçlerinin belli bir sözleşmeye uygun olup olmadığını belirlemesi gerekir.

Bu şekilde, Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi sayesinde o kuruluşta sürekli iyileşme kültürü yerleştirilmiş olur ve bu kültürün devam ettirilmesi için de gerekli sistemlerin kurulması desteklenmiş olur. Bu sisteme sahip olmanın bir diğer yararı da kuruluşun iş hedeflerini karşılayacak süreçlerin mühendisliği motive edilmiş olur. Bu da kaynakların en iyi şekilde kullanılması demektir.

Bu açıklamalar gösteriyor ki ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi’nin birinci temel prensibi, süreç yeteneğini ortaya çıkarmaktır. Yani süreçlerin mevcut ya da öngörülen iş hedeflerini karşılama durumunu tespit etmektir.

Sistemin ikinci önemli prensibi de, yazılım ürünlerinin doğasından kaynaklanan güçlüklerin önüne geçmektir. Bu güçlükler soyut, değişebilir, ya da insana duyarlı olabilir. Ya da farklı uygulama alanlarından veya farklı teknolojilerin kullanılmasından kaynaklanıyor olabilir. Bir yazılım geliştirme süreci her zaman izlenebilir olamamaktadır. Çünkü yazılım çalışmalarında tasarım ve gerçekleştirme süreçleri tam olarak ayrılamıyabilir.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmanın sonuçlarına bakılırsa, yazılım projelerinin sadece yüzde 32’si başarılı olarak sonuçlanmış. Yüzde 44’ü ise güçlükle tamamlanmış. Bu projelerin birçoğu maliyetini aşmış, birçoğu da zamanında tamamlanmamış ya da eksiklerle tamamlanabilmiş. Projelerin yüzde 24’ü ise başarısızlıkla sonuçlanmış. Proje ya teslim edilmeden iptal edilmiş ya da hiç kullanılmamış.

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi standardı, yazılım süreçlerinde sorun yaşamamak için daha disiplinli geliştirme süreçlerine duyulan ihtiyaç yüzünden ortaya çıkmıştır.

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi temel prensipleri konusunda daha detay bilgi almak isteniyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanları destek olmaya hazırdır.