Özellikle Avrupa Birliği dışındaki bir ülkede üretilen ürünlerin Avrupa Birliği pazarlarına girebilmesi için, o ürünlerin CE işareti taşıması çok önemlidir. CE işareti, bir anlamda, taşıdığı ürünün pasaportu gibidir. CE işareti veya CE Belgesi olmayan ürünlerin Avrupa pazarlarına girmesi mümkün değildir.

CE işaretinin veya CE Belgesi’nin üretici firmalara kazndırdığı çok sayıda yarar bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı kısaca şu şekilde açıklanabilir:

      CE işareti taşıyan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım ve pazarlama imkanına sahiptir.

      Sanayiciler, ülke içinde ve ülke dışında ürünlerini pazarlayabilmek için, ürünlerinin üzerine CE işareti koymak zorundadırlar.

      CE işareti taşıyan ürünler, bu ürünün Avrupa Birliği teknik mevzuatına uygun üretildiğini kanıtlamış olur.

      CE işareti, sanılanın aksine kesinlikle bir kalite belgesi veya bir garanti belgesi anlamını taşımaz.

      İşin aslı, CE işareti, kalitenin başlangıç seviyesini gösterir.

      Bu seviyenin altında kalan ürünler sağlıksız, güvensiz ve kalitsiz olarak kabul edilir ve piyasaya sunulmamaları gerekir.

      CE işaretini taşıyan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinde, standartlar ile ilgili yasal gerekçeler ileri sürülerek geri çevrilemezler.

      CE işareti, Avrupa Birliği’nde yayınlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne uygun üretimin bir göstergesidir.

CE İşaretleme Sistemi’nin özünde teknik ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımını sağlamak var. Ancak CE işaretinin ürünlerin üzerine kötü niyetli yollardan konulduğu da gözlenmektedir. Bu yapılırken, Avrupa Birliği dışında üretilen ve standartlara uymayan ürünleri, gümrük birliği sahasına sokmak amaçlanmaktadır. En fazla karşılaşılan usulsüzlük, Çin ihraç malı anlamına gelen China Export ifadesinin baş harflerini kullanarak ürünlere CE işaretini koymaktır. Üstelik bu işaret, orijinali ile aynı boyut ve şekilde ürünlerin üzerine konmaktadır. Avrupa Birliği mahkemelerinde açılmış buna benzer çok sayıda sahterkarlık davası bulunmaktadır.

Ülkemizin Avrupa Birliği ile uyumlaştırma süreci devam ederken, 2001 yılında, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun çıkarılmıştır. Ayrıca 2002 yılında, bu yasanın uygulama usul ve esaslarını açıklayan şu yönetmelikler yayınlanmıştır:

      Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik

      CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

      Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

TURCERT, CE Belgesi veren belgelendirme kuruluşlarından biridir. Bu belgelerin yararları konusunda bilgi almak ya da bu belgeye sahip olmak isteyen kuruluşlar, TURCERT yönetici ve çalışanlarına başvurabilir.