Bazı işletmelerde imalat sırasında kaynak kullanılmaktadır. Kalite sistemleri açısından kaynak özel bir süreçtir. Uygun elemanlar, uygun malzemeler ve sadece bu işlem için hazırlanmış özel bir işlem talimatı gerektirir. Kaynak işlemlerinin bu özelliğini dikkate alan Uluslararası Standartlar Organizasyonu, ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’ni bu amaçla hazırlamıştır. Üretici firmaların kaynak işlemleri ile sorumlulukları vardır ve söz konusu standart bu sorumlulukları üstlenecek uzman ve yetkin kaynak elemanlarının, kaynak denetçilerinin, kaynak mühendislerinin ve benzer çalışanların gerekliliklerini tanımlamaktadır. Aynı zamanda bu elemanların belgelendirilmesi ve sorumlulukları konusunda başka standartlar da geliştirilmiştir. Örneğin EWF (European Welding Federation, Avrupa Kaynak Federasyonu) ve IIW (International Institute of Welding, Uluslararası Kaynak Enstitüsü) tarafından geliştirilen dokümanlarda ve CSWIP (Certification Scheme for Welding Inspection Personnel) Kaynak Muayenesi Personeli için Sertifikasyon Programı’nda kaynak elemanlarının yetki ve sorumlulukları ele alınmaktadır.

ISO 3834 standardı aynı zamanda işletmede kaynak ve üretim yeterliliklerinin sağlanması konusunda da standartlar içermektedir. Kaynak işlemleri imalatın çok önemli bir parçasıdır ve firmada ISO 9001 standardı uygulanıyor olsa da olmasa da bu standart firmalarda değer yaratır.

Bir kere ISO 3834 Belgesi’ne sahip firmalar, uluslararası alanda tanınan standarda uygun şekilde çalıştıklarını belgelemiş olmakta ve bu yoldan yeni iş olanakları kazanmaktadır. ISO 3834 standardı etkin olarak uygulandığı ölçüde müşteri memnuniyeti yaratılmakta ve müşterilerden gelecek şikayetler en düşük seviyeye çekilmiş olmaktadır. Firmada ürün ve hizmetlerin kalitesi gelişmekte ve bu durum doğal olarak üretim hatalarını azaltmakta ve maliyetleri düşürmektedir. Bunun bir sonucu da firmada zaman ve malzeme kayıplarının önlenmiş olmasıdır. Firmada tasarım, planlama, üretim ve problem çözme noktalarında etkinlik artmaktadır. Nihayet çalışanların motivasyonu yüksek tutulmuş olmaktadır.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’ni işletmelerinde kuran ve yöneten firmalar bu yüzden ISO 3834 Belgesi almaktadır. Ancak bu belgenin ususal veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan yetki almış bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde belge bir anlam taşımaz. Bu nedenle belge almak istendiğinde seçilecek belgelendirme kuruluşunun bu özellikte olması en önemli konudur.

En uygun ISO 3834 Belgesi almak, sadece fiyat açısından belgelendirme kuruluşuna karar vermek demek değildir. Belgelendirme kuruluşları bu hizmeti bir ücret karşılığında vermektedir ancak yukarıda açıklandığı gibi akredite bir kuruluş seçilmezse emek ve zaman kaybı yaşanmış olur.

 

En uygun ISO 3834 (EN 15085) Belgesi almak için uygulamalar konusunda bilgi almak ya da ISO 3834 Belgesi talep etmek için vakit geçirmeden firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketine gelebilirsiniz. Şirketimiz, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak, güçlü bir kadro ile, hızlı ve güvenilir bir hizmet vermektedir.