GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi (Good Manufacturing Practices), üretim yapan kuruluşlarda, ürünlerin iç veya dış kaynaklardan kirlenme ihtimalinin önüne geçmek ya da bu riski en aza indirmek amacı ile hazırlanmış bir sistemdir. Bu standart, ürünün sadece üretim süreçlerini ve koşullarını değil, ürünlerin her bakımdan kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle de hammaddelerin işletmeye girişinden başlayarak, işlenmesi, ürünün tasarımı, üretimi, paketlenmesi, depolanması ve dağıtımına kadar bütün üretim süreçlerinin standartlara uygun olmasını amaçlamaktadır.

GMP standardı, genel olarak gıda ve ilaç sektöründe ve kozmetik sanayiinde, sağlıklı bir üretim için temel kalite yaklaşımı sergilemektedir. İşletmelerin faaliyetlerini sadece üretilen ürünler veya çalışanlar açaısından değil, her yönü ile ele almaktadır. Tesislerin durumu, çevre ile ilişkileri, üretim tesislerinde kullanılan makineler ve ekipmanlar, üretim süreçleri, kullanılan hammaddelerin özellikleri ve sonuç olarak çalışanların nitelikleri, hepsi bir arada ürünlerin ne kadar kaliteli ve güvenilir üretildiğini göstermektedir.

Özünde ISO 9001 standardı bulunduğu için, işletmesinde Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten firmalar için GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’ni kurmak ve yönetmek hiç de zor biriş değildir. Kalite Yönetim Sistemi ile kolayca entegre olabilen GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’ni işletmelerinde kuran firmalar bu sistemin belgesini almak için bir belgelendirme kuruluşuna müracaat etmek zorundadır.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Belgesi vermek üzere akredite olan kuruluşlardan biri de TÜRCERT’tir. TÜRCERT, her durumda tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine sadık kalarak belgelendirme çalışmalarını yürütmektedir. Bir belgelendirme kuruluşuna müracaat edilriken, o kuruluşun akreditasyonunun olup olmaması önemli bir konudur.

GMP Belesi talep eden kuruluşlar önce, TÜRCERT’ten temin edecekleri bir Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak ve teslim etmek zorundadır. TÜRCERT, başvuru formunu aldığında bir değerlendirme yapacak ve bir sözleşme teklifi hazırlayacaktır. Belge talep eden firma ile aralarında anlaşma sağlanırsa, taraflar bu sözleşmeyi imzalarlar. Bu şekilde belgelendirme çalışmaları başlatılmış olur.

TÜRCERT, bu noktada çalışmaları yürütecek bir denetçi tayin eder. Denetçi önce sistem kurulumu sırasında hazırlanan dokümantasyon çalışması üzerinden bir ön denetim çalışması yürütür. Bu arada belirlenen eksiklerin tamamlanması veya aksaklıkların giderilmesi istenir. Bu çalışmanın arkasından işletmenin üretim tesislerinde ve ofislerinde saha denetimleri başlar.

Çalışmalar sonunda denetçi bir rapor düzenleyerek TÜRCERT’e teslim eder. TÜRCERT, bu raporu esas alarak değerlendirme yapar ve firmanın GMP Belgesi’ni hak edip etmediğine karar verir. Uygun bulursa, belgeyi düzenleyerek firmaya teslim eder.

GMP Belgesi’nin nereden alınabileceği konusunda daha açıklayıcı bilgiler almak isteniyorsa, belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri alanında faaliyet gösteren ve bu konuda yetenekli ve deneyimli yönetici ve çalışanlara sahip olan TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, hızlı ve sağlıklı hizmet vermek için yanınızdadır.