IP koruma dereceleri, elektrikli veya mekanik cihazların toza, suya veya dış darbelere karşı ne kadar dayanaklı olduklarını belirlemek amacı ile kurulan bir sistemdir. Bu kodlama sistemi ürünleri üç farklı açıdan değerlendirmektedir: katı cisimlere ve malzemelere karşı olan dayanıklılık, sıvılara karşı olan dayanıklılık ve mekanik faktörlere karşı olan dayanıklılık. Ancak en yaygın kullanım şekli, ürünleri ilk iki açıdan değerlendirmektir. Örneğin bir ürün üzerinde IP23 koruma derecesi görülüyorsa, bu demektir ki o ürün, boyu 12 mm’den büyük olan katı cisimlerin etkilerine karşı korumalıdır. Aynı zamanda ürün her yönden 60 derecelik bir açı ile gelen ince su damlalarına karşı korumalıdır.

Yani IP kodunda yer alan birinci rakam, ürünün katı cisimlere ve malzemelere karşı olan mukavemet derecesini, ikinci rakam da ürünün sıvılara karşı olan mukavemet derecesini göstermektedir.

IP testlerinin yetkili laboratuvarlarda yaptırılması gerekmektedir. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak bu tür test ve analiz çalışmalarını yapan laboratuvarlar, kaliteli, hızlı ve güvenilir sonuçlar vermektedir. Bu nedenle laboratatuvar seçiminde ilk bakılacak nokta, o laboratuvarın akreditasyonları olmalıdır. Bu durum aynı zamanda o laboratuvarın yansız ve güvenilir hizmet verdiğinin bir göstergesidir.

Laboratuvar seçiminde üzerinde durulması gereken ikinci nokta, o laboratuvarın altyapısı olmalıdır. Güçlü ve modern teknolojik ölçüm ve test ekipmanlarına sahip laboratuvarlar her zaman hızlı, hassas ve doğru sonuçlar vermektedir. Bu noktada altyapı kavramına yetişmiş ve deneyimli çalışanlar da girmektedir. Güçlü bir çalışan kadrosuna sahip laboratuvarlar rakiplerinden bir adım önde olmaktadır.

Laboratuvarın akredite olmuş olması, çalışmalarında ulusal ve uluslararası standartlara, test yöntemlerine ve test kriterlerine uyacaklarınının da bir ifadesidir. Özellikle muhafazalar tarafından sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) için yayınlanan şu standartlar bu noktada çok önemlidir:

  • CEI IEC 529 (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından yayınlanmıştır)
  • VDE 0470-1:2014-09 (Alman Standartlar Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır)
  • BS EN 60529 (1992) (İngiliz Standartlar Enstitüsü ve Avrupa Birliği tarafından yayınlanmıştır)
  • TS 3033 EN 60529 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında) (Türks Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır)

Bu standarların hepsi, elektrikli ekipman muhafazaları tarafından sağlanan koruma derecelerini sınıflandırmak amacı ile tasarlanmıştır. Bir muhafaza içinde bulunan elektrikli ekipmanların, tehlikeli olabilecek durumlara karşı, ne kadar koruma sağladığı bu standartlarda yer alan değerlere göre belirlenmektedir. Koruma dereceleri, IP kodunda yer alan rakamların ifade ettiği anlamları taşımaktadır.

Ürünleri için IP testleri yaptırmak ve gerekli IP lisans belgesi almak isteyen ya da bu konularda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyan işletmeler, belgelendirme konusunda uzman bir kuruluş olan TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi yönetici ve çalışanlarına danışmalıdır. TÜRCERT, bütün çalışmalarında, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde faaliyet göstermektedir.