Uluslararası Standartlar Örgütü, ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardını hazırlarken belli ihtiyaçlardan yola çıkmış ve belli hedefler belirlemiştir. Bunlardan birincisi firmaların kaynak ve üretim yeterliliklerini sağlamaktır. Kaynaklı üretim yapan firmaların kaynak işlemleri için uygun prosedürler oluşturmuş olması ve ürünün tasarım aşamasından bitmiş ürünün müşteriye sunulmasına kadar çeşitli aşamalarda kontol esaslarını belirlemiş olması gerekmektedir. Yapılan kaynak işlemi üretim sürecinin sadece belli bir aşamasında geçekleştirilir ama bitmiş ürünün kaltesi üzerinde çok önemli etkiye sahiptir.

İkinci hedef, üretici firmanların kaynak işlemleri üzerindeki sorumluluklarını belirlemektir. Firmalar bu sorumlulukları hissettikleri oranda süreçlere hakim olabilir ve denetimler daha etkin yapılır.

Nihayet üçüncü hedef, işletmede kaynak işlemlerini yapan kaynak elemanlarının, kaynak konrolörlerinin, kaynak mühendislerinin ve benzer çalışanların gerekliliklerini ve yetkinliklerini tespit etmektir. Bu çalışanlar, önemli ölçüde firma yönetiminin sorumluluklarını üstlenmiş olmaktadır. Bu yüzden de eğitimli ve ehil olmaları ve bu durumlarını belgelendirmiş olmaları gerekmektedir.

İşletmelerinde bu şekilde ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’ni kuran firmalar ISO 3834 Belgesi’ne de sahip olarak ulusal ve uluslararası piyasalarda kendilerini güçlendirmektedir. Bu belge, kaynaklı imalat yapan firmalara ticari bir değer katmış olmaktadır. Firmalar bu belge sayesinde itibar ve prestij kazanmakta ve müşterileri nezdinde güven yaratmış olmaktadır.

ISO 3834 Belgesi’ne sahip firmalar, uluslararası alanda tanınan standarda uygun şekilde çalıştıklarını belgelemiş oldukları için, yeni iş olanakları kazanmaktadır. Firmanın ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yükselmektedir.

Standarda uygun faaliyet gösterildiği için firmada üretim hataları azalmakta ve maliyetler düşmektedir. Doğal olarak müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi de artmaktadır. Bu da müşteri memnuniyeti demektir. Çünkü müşterilerden gelecek şikayetler en düşük seviyeye çekilmiş olmaktadır.

Bu arada firmada tasarım, planlama, üretim ve problem çözme noktalarında etkinlik artmaktadır. Bu şekilde zaman ve malzeme kayıpları önlenmiş olmaktadır.

ISO 3834 Belgesi’ne sahip olmanın firmalara sağladığı bütün bu yararların bir sonucu da çalışanların motivasyonun yüksek tutulmuş olmasıdır.

Üretim faaliyetlerinin önemli bir kısmında kaynak kullanan üretici firmalar, işletmelerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı da uyguluyor olabilirler. Ancak ISO 9001 Belgesi’ne sahip olmasalar da, ISO 3834 Belgesi’ne sahip olmaları, kendilerine değer katmaktadır. Bugün kaynaklı üretim yapan çok sayıda işletme, kendi faaliyetleri için tasarlanmış ISO 3834 standardı gerekliliklerine göre yetkinliklerini kanıtlamak istemekte ve ISO 3834 Belgesi talep etmektedir.

 

ISO 3834 ya da EN 15085 Belgesi almanın firmalara sağlayacağı avantajlar hakkında  bilgi almak ya da ISO 3834 Belgesi talep etmek için vakit geçirmeden firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketine gelebilirsiniz. Şirketimiz, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak, güçlü bir kadro ile, hızlı ve güvenilir bir hizmet vermektedir.