Yakın bir zamanda Gaziantep’te 4. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi düzenlenmiştir. Konferans boyunca sunulan bildirilerde üzerinde en falza durulan konu, kaynaklı üretimde tasarım ve imalat standartları olmuştur. Sanayi şirketleri için işletmelerinde uyguladıkları ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi standardı vardır ama bunun yanında, sanayi sektöründe kaynak kullanarak üretim yapan işletmeler, bu alandaki yeterliliklerini, yetkinliklerini ve güvenilirliklerini kanıtlamak amacı ile ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’ni de işletmelerinde kurmakta ve uygulamaktadırlar.

Sunulan bildirilerde sanayi sektöründeki kaynak uygulamaları ile ilgili mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası alanda kabul gören standartlar hakkında bilgiler verilmiştir. Bu arada kaynaklı üretim sektöründeki denetim ve belgelendirme süreçlerinde aksayan yönler de ele alınmıştır. Özellikle ürünlerine CE işareti koymak isteyen üretici firmalar açısından, tasarım çalışmalarından ürünün müşterilere sunulmasına kadar birbirleri ile uyumlu Avrupa Birliği standartlarının (tasarım, üretim ve kaynak standartlarının) kullanılması gerektiği açıklanmıştır.

ISO 3834 (EN 15085) standardı gereklilikleri kuruluşa uygulanırken herşeyden önce kaynaklı üretimler için yapılacak kontrollerin neler olduğu tespit edilmiş ve bu kontrollerin nasıl yapılacağına yönelik süreçler hazırlanmış olmalıdır. ISO 3834 standardı şu kontrollerin yapılmasını öngörmektedir:

  • Ürün tasarımı kontrol edilmelidir (tasarım firma içinde geliştirilebileceği gibi, müşteri tarafından sunulmuş da olabilir, ancak her iki durumda da son tasarım kontrol edilmelidir)
  • Kullanılacak ana malzemeler kontrol edilmelidir (ana malzemelerin kaynak işlemlerine uygun olup olmadığı önemlidir)
  • İhtiyaç duyulacak sarf malzemeleri kontrol edilmelidir (sarf malzemelerinin de kaynak işlemlerine uygun olup olmadığı önemlidir)
  • Kaynak yapacak elemanların eğitim durumları kontrol edilmelidir (kaynak elemanlarının, kontrolörlerinin ve mühendislerin uygun ve yeterli eğitim almış olmaları gerekmektedir)
  • Çalışan kaynakçıların gerekli belgelere sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir (kaynak elemanlarının, kontrolörlerinin ve mühendislerin bu işte ehil olmaları gerekmektedir)
  • Kullanılacak doğru kaynak yöntemlerinin seçilip seçildiği kontrol edilmelidir (elliden fazla kaynak yöntemi vardır, ama tasarıma uygun yöntemin seçilmesi önemlidir)
  • Kaynaklı üretimin gerçekleştirilmesi kontrol edilmelidir (tasarım, kullanılan malzemeler ve kaynak yöntemleri doğru olabilir ama uygulanması hatalı ise bu durum, bitmiş ürünün kalitesini olumsuz etkiler)
  • Tahribatlı veya tahribatsız test yöntemleri kullanılarak ürün kalitesi kontrol edilmelidir (üretim tamamlandıktan sonra seçilecek yönteme göre bitmiş ürün için de kalite kontrol çalışması yapılmalıdır.)

Bu sayılan esasları düzenleyen prosedürlerin, iş süreçlerinin, iş akış şemalarının, uygulama taliamtlarının ve görev tanımlarının hazırlanması ile firmada ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi kurulmuş olur.

 

ISO 3834 ve EN 15085 standart gerekliliklerinin firmada nasıl kurulacağı konusunda bilgi almak ya da ISO 3834 Belgesi talep etmek için vakit geçirmeden firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketine gelebilirsiniz. Şirketimiz, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak, güçlü bir kadro ile, hızlı ve güvenilir bir hizmet vermektedir.