Kaynak işlemleri, sanayi sektöründe üretimde önemli rol oynayan bir işlemdir. Basit olsun riskli olsun, binalar, çelik yapılar, merdivenler, boru hatları, vinçler, köprüler, taşıma ve kaldırma ekipmanları, basınçlı kaplar ve daha sayısız alanda kaynak kullanımı üretimin önemli bir kısmını oluşturur. Bu sistemlerde kaynaklı imalat kalitesi en önemli noktadır.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından oluşturulurken, kaynaklı imalat yapan üretici firmalar tarafından kullanılan, metallerde eritme kaynağı yöntemi esas alınmıştır. Bu standart, kaynaklı üretim yapan işletmelerin, kaynak ve kaynakla ilgili işlemler yüzünden etkilenebilecek ürünlerin kalite koşulları için hazırlanmıştır.

Bu arada Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 94/25/EC direktifi esas alınarak hazırlanan EN 15085 standardı bulunmaktadır. Bu standart, demiryolu araçları ve parçalarının üretim ve onarımında kullanılan metalik malzemelerin kaynak işlemleri için hazırlanmıştır.

ISO 3834 standardı esas alınarak yapılan belgelendirme çalışmalarında ISO 3834 Belgesi, EN 15085 standardı esas alınarak yapılan belgelendirme çalışmalarında ise EN 15085 Belgesi düzenlenmektedir. EN 15085 Belgesi, demiryolu araçlarını, bunların parçalarını ve bu araçlarla ilgili hizmetleri Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edecek firmalar tarafından tercih edilmektedir. İşletmede EN 15085 standardının kurulması için, öncesinde ISO 3834 standardının kurulmuş olması gerekmektedir.

Her iki standardın da temelinde, kaynak işlemlerinden doğacak hataların, ürünün kalitesini etkileyecek olması yüzünden, çeşitli kontrol noktalarının kurulması ve bu kontrol noktaları ile ilgili iş süreçlerinin ve iş talimatlarının hazırlanması yatmaktadır. Kontrol ile ilgili olarak standardın gerekliliklerini kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür:

  • Kaynak işlerini yapacak personel eğitimli ve sertifikalı olmalıdır
  • Kaynak işlemlerinde kalitesi güvence altına alınmış malzeme kullanılmalıdır
  • Kaynak işlemleri, belirlenmiş süreçler ve iş talimatlarına uygun yapılmalıdır
  • Kaynak işlemleri mutlaka kaynak kontrolörleri veya kaynak mühendisleri gözetiminde yapılmalıdır
  • Kontrolden sorumlu personel uygun nitelikte ve yetkinlikte olmalıdır
  • Kontrollerde ortaya çıkacak uygunsuz durumlar için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmelidir

Kısaca, kaynaklı bir ürünün kalitesi, daha üretim aşamalarında sağlanmalıdır. Tasarım çalışmaları, mazleme seçimi, sarf malzemelerinin seçimi, personel seçimi, hep kontrol altında tutulmalıdır. İyi tasarlanmamış bir ürün, üretim aşamasında can sıkıcı ve geri dönülemez neticeler doğurabilir. Hatalı malzeme veya sarf malzemeleri kullanımında da durum aynı. Bu yüzden kaynaklı üretim yapan işletmeler için ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’nin kurulması ve uygulanması önemlidir. Sağlam ve kaliteli bir üretimden emin olmak için, problem çıkarma ihtimali olan durumlar baştan belirlenmiş olmalı veya üretim sırasında kontrol altında olmalıdır.

 

Bir firmanın neden ISO 3834 (EN 15085) Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alma ihtiyacı olabilir konusunda bilgi almak ya da ISO 3834 Belgesi talep etmek için vakit geçirmeden firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketine gelebilirsiniz. Şirketimiz, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak, güçlü bir kadro ile, hızlı ve güvenilir bir hizmet vermektedir.