Otomotiv yan sanayi firmaları, yani tedarikçi firmalar, ürettikleri mal ve hizmetleri otomotiv ana sanayi şirketlerine verebilmek için işletmelerinde ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmaları, ISO TS 16949 standardına uygun faaliyet göstermeleri ve bir belgelendirme kuruluşuma müracaat ederek ISO TS 16949 Belgesi almaları gerekmektedir.

Tedarikçi firmaların amacı sadece ISO TS 16949 Belgesi almak olmamalıdır. Sistemin faydalarına ve firmaya yaratacağı artı değere inanarak önce ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi kurulmalı ve yönetilmeli, arkasından ISO TS 16949 Belgesi için talepte bulunulmalıdır. İşte ancak o zaman sistemden beklenen fayda elde edilebilir.

Otomotiv yan sanayi firmaları yani tedarikçi firmalar şu nedenlerle ISO TS 16949 Belgesi almalıdır:

 • Üretim hatalarının, hata ortaya çıkmadan önce nedenlerini araştırmak, bulmak ve bir daha tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almak
 • Üretimde fire oranlarını düşürmek
 • İsraftan kaçınmak
 • Tedarik zinciri üzerindeki bilinmeyenleri ve değişkenleri en aza indirmek
 • Firma iş süreçlerinde sürekli iyileşmeyi sağlamak

Bu sayılanlar sağlanabildiği oranda tedarikçi firmalar ülke içinde ve ülke dışında rakiplerine karşı daha güçlü olabilecektir. Yani ISO TS 16949 standardı firmaya rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu firmalar bu sistem sayesinde kendilerine katma değer katan bir yapıya kavuşmuş olmaktadır.

Tedarikçi firmalar ISO TS 16949 Belgesi’ni almakla, Kalite Yönetim Sistemi’ne ilave olarak şu sayılan yeniliklere de sahip olmaktadır:

 • Fabrika, tesis ve ekipmanların planlaması
 • Üretim tesislerinde temizlik ve düzenleme yapılması
 • Mühendislik şartnamelerinin kontrolü
 • İş süreçlerinde verimliliğinin gözden geçirilmesi
 • Üretim ve tasarım çalışmalarında, hata türü ve etkileri analizinin yapılması
 • Firmanın imalat yapabilirliğinin tesbiti ve ürün risk analizinin yapılması
 • Beklenmedik durumlar için acil eylem planlarının hazırlanması
 • Kontrol planlarının hazırlanması ve uygulanması
 • Müşteri temsilcisinin görev yetki ve sorumluluklarının tespit edilmesi
 • Çalışanların motivasyonu ve yetkilendirilmesi

Görüldüğü gibi, bir mal veya hizmet üreten ototmotiv yan sanayi firmaları ISO TS 16949 Belgesi’ni alarak hem piyasa imajlarını güçlendirmekte hem de önemli bir rekabet avantajı yakalamaktadır. Sistemin bunlar dışında başka yararları da var elbette. Ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yeni ürün geliştirmede hız kazanılması, müşteri ve süreç odaklı bir yapıya geçiliyor olması, piyasada firma ürünlere duyulan güvenin yükselmesi, tedarik zincirinin etkili bir şekilde yönetilmesi, müşteri şikayetlerinin düşürülmesi, müşteri şikayetlerinin karşılanması ve çözümü konusunda ilerleme kaydedilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, firma içinde bilgi akışının sistematik bir yapıya girmesi, çalışanların motivasyonunda ve performansında artış sağlanması bunlar arasındadır.

Bu arada ISO TS 16949 Belgesi almanın bir yararı da birden fazla belgelendirme denetiminin ortadan kalkmasıdır. Tedarikçi firmalar için bundan önce var olan farklı standartlar ortadan kalmış ve tek bir satandart hepsinin yerini almıştır.

Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi veren belgelendirme kuruluşlarının başındadır. Bu belgeye sahip olmak isteyen tedarikçi firmalara her türlü desteği vermektedir.