SCIENCE CEO’su Hasan Kutlu, 2018 yılı hedeflerini açıklarken, kuruluşun temel ilkeleri olan ve bugüne kadar süregelen tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden, bundan sonra da taviz vermeden, müşterilerine kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet vermeye devam edeceklerinin altını çizmiştir.

Yine müşteri beklentilerini, mesleki etik kurallar ve kalite kriterleri çerçevesinde ve her türlü baskı ve telkinden uzak, objektif ve dürüst olarak gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyleyen Hasan Kutlu, özellikle 2018 yılı için beklenti ve hedeflerini açıklarken, test, muayene, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme çalışmalarında, ülkemizde ve dünyada yaşanan bütün yeni gelişmeleri, yeni teknolojileri ve yeni yöntemleri takip edeceklerini ve bunları ülkemizde ilk uygulayan, öncü bir kuruluş olacaklarını dile getirmiştir.

Bu sektöre ve ülkemize katma değer sağlayan ve sahip oldukları akreditasyon gereklilikleri çerçevesinde, Avrupa Birliği direktifleri ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere tam ve eksiksiz olarak uyacaklarını taahhüt eden Hasan Kutlu, 2018 yılı için en büyük hedeflerinin, sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek ve çevre konularına daha fazla ağırlık vermek olacağını söylemiştir.

Araştırma sonuçları, yeryüzünde inanılmaz boyutlara ulaşan çevre kirliliği problemlerinin yüzde 50’sinin, son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır. İşin kötüsü bu tehlikeli gidiş bütün hızıyla sürmektedir. Gerekli önlemler alınmazsa yakın bir gelecekte daha büyük çevre felaketlerinin yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bir yandan nüfusun hızla artması, bir yandan bilinçsizce sürdürülen sanayileşme hareketleri, bir yandan acımasızca yütürülen nükleer denemeler, diğer yandan kazanç hırsı ile ölçüsüz kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve artan kimyasal madde kullanımları dünyanın ekolojik dengesini bozmakta, küresel ısınma artmakta ve yerküre gittikçe yok olmaktadır.

SCIENCE, bu kötü gidiş karşısında sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve hem test, muayene ve belgelendirme çalışmalarında sorumluluk duygusu ile hareket etmekte hem de toplumsal duyarlılığın bir parçası olarak her türlü çalışmanın içinde olmak için gayret sarfetmektedir.

 

Doğanın bu şekilde sorumsuzca tahrip edilmesi, bütün canlıların yaşamlarını etkilemektedir. SCIENCE CEO’su Hasan Kutlu, önümüzdeki yılda da, önceki yıllarda olduğu gibi geri dönüşüm çalışmalarının yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğaltılması ve küresel ısınmanın önlenmesi için karbon salınımlarının sınırlandırılması yönünde bütün çalışmalara verdikleri desteği sürdüreceklerini açıklamıştır.