GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’nde güvenlik ve hijyen en önemli unsurlardır. Bu yüzden yangın, deprem, izlenebilirlik ve benzeri her türlü güvenlik önlemi mutlaka alınmış olmalıdır.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’nin, ilaç, tıbbi araç ve gereçler, kozmetik ve gıda gibi insan sağlığı açısından son derece önem taşıyan ürünlerin ham madde alımından, üretilmesi ve kullanıcıya sunulmasına kadar bütün süreçlerde, her bir adımı etkileyen kurallar bütünü olduğu unutulmamalıdır.

GMP standartları sadece ham madde girişi, üretim ve sevkiyat aşamalarını değil, üretimi tamamlanan ürünlerin depolanma koşullarını, sevkiyat yöntemlerini ve dağıtım standartlarını da kapsamaktadır. Bu sayılanlar yanında teknik özelliklere uygun olmayan ürünlerin raporlanması, hataların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması, hataların düzeltilme yolları, müşteri şikayetlerinin alınması ve çözümlenmesi, gerekli durumlarda ürün geri çağırma yöntemleri de GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’nin standartları içindedir. Bu arada söz konusu sektörlerde bu sistemi kuran firmaların iç tetkik yöntemlerinin belirlenmesi ve dış tetkik esaslarının tespit edilmesi de bu sistemin gerekleri arasındadır.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’ni işletmelerinde kuran firmalar isterlerse GMP Belgesi de alabilirler. Bunun için bir belgelendirme kuruluşu ile sözleşme yapmaları ve arkasından başvuru formu doldurmaları yeterlidir. Belge sahibi olmak için başka bir belgeye ihtiyaç yoktur. Belgelendirme kuruluşu denetim çalışmalarına başladığı zaman önce hazır olan dokümantasyon üzerinden geçecektir.

GMP belgelendirmesi için esas alınacak kriterler Türk Standartları Enstitüsü, Kimya Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, kılavuz standartlar temel alınarak hazırlanmıştır ve bu kriterlere göre belgelendirme yapılmaktadır.

Belgelendirme kuruluşunun yapacağı ön tetkik ve denetim çalışmaları arkasından, eğer sonuçlar olumlu bulursa, başvuru yapan firma GMP Belgesi almaya hak kazanır. GMP İyi Üretim Uygulamaları Belgesi’nin geçerlilik süresi üç yıldır. Ancak her yıl belgelendirme kuruluşu tarafından ara denetimler yapılarak firmalar kontrol altında tutulur.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Belgesi almak için yapılacak başvuruda hangi evrakın verilmesi gerektiği konusunda daha detaylı bilgi almak, hatta bu belgeye sahip olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyiniz.