GMP, ingilizce karşılığı olan Good Manufacturing Practices ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır ve İyi Üretim Uygulamaları anlamına gelmektedir. İlaç, tıbbi araçlar, gıda ve kozmetik gibi insanların doğrudan sağlığını ilgilendiren ürünlerin güvenilir ortamlarda ve koşullarda üretilmesi gerekmektedir.

2010 yılında Avrupa Birliği tarafından Kozmetik Tüzüğü kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. Bu tüzük gereğince 2013 yılı Temmuz ayından itibaren, birliğe üye bütün ülkelerde, aynı zamanda birliğe üye olacak aday ülkelerde, üretim yerleri için Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları Sistemi zorunlu hale getirilmiştir.

Ülkemizde de bu sistemin gereklerine uyulmaya başlanmıştır ve Türk Standartları Enstitüsü, Ürün Belgelendirme Merkezi’ne bağlı Kimya Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, hem ülkemizde üretilip ihraç edilecek olan kozmetik ürünler için hem de dış ülkelerden ithal edilip iç piyasada satışa sunulacak olan ürünler için GMP Belgesi düzenlemektedir.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’nin kurulması ile olarak hedeflenen, ilaç, gıda, kozmetik ve tıbbi aletler gibi insan sağlığını birinci dereceden etkileyen ürünlerin, belirlenen koşullarda ve standartlarda üretilmesini sağlamak ve daha üretimin ilk adımından dağıtım aşamasında kadar bütün süreçlerin güvenilirliğini artırmaktır.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’nin temel ilkeleri şu şekildedir:

 • Kalite yönetiminin kurulması
 • Personel ve organizasyon yapısının ele alınması
 • Bina, makine, ekipman ve malzemelerde standardın sağlanması
 • İş süreçlerinin ve uygulama talimatlarının dokümantasyonu
 • Ham madde girişi, işlenmesi, saklaması ve dağıtım esaslarının belirlenmesi
 • Kalite kontrol ve yeterlilik testlerinin yapılması
 • Tüm faaliyetlerin onaylanması ve yetkili kişilerin belirlenmesi
 • Şikayet alma ve ürün geri çağırma sistemlerinin kurulması
 • Hataların araştırılması ve önlemlerin alınması
 • Örneklerin saklanması, sorunlu veya iade edilen ürünlerin yok edilmesi
 • Firma içi ve dış denetimlerin sağlanması

Bütün bu sayılan ilkelere uymanın temelinde, insan sağlığını birinci dereceden etkileyen ürünler üretilirken, hijyenik koşulların sağlanması vardır. Hijyenik koşulların sağlanması ve üretimin iyi koşullarda gerçekleştirilmesi ancak GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’nin kurulması ve yönetilmesi ile elde edilir.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’nin ne olduğu, nasıl kurulduğu, ne işe yaradığı ve nasıl belge alındığı gibi konularda daha açıklayıcı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.