GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, ağırlıklı olarak gıda ürünlerinin üretim ve dağıtım faaliyetlerinde temel yaklaşımlardan biridir. Bunun yanında ilaç ve tıbbi gereçler üretiminde de ürünlerin, üretimden son kullanıcıya ulaşmasına kadar bütün aşamaları içine alan bir kalite yaklaşımı sergilemektedir.

Avrupa Birliği’nde kabul edilen Kozmetik Tüzüğü esasları gereğince, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde ve birliğe aday olan ülkelerde kozmetik üretimi yapan kuruluşlara belli standartlar getirilmiştir. Ülkemiz de bu standartları kabul etmiş ve uygulamaya alnmıştır. Böyle olunca kozmetik firmaları da GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi standartlarına tabi olmuştur.

Kozmetik Tüzüğü, deterjan ve temizlik ürünlerini kozmetik sınıfında kabul ettiği için, GMP prensipleri kozmetik sektörünü de kapsamıştır.

Bu durumda bütün gıda üretimi yapan firmalar, ilaç firmaları, insan ve hayvanlarda kullanılan tıbbi amaçlı araç ve gereç üreten firmalar ve kozmetik firmaları GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Belgesi’ni alabilirler.

GMP İyi Üretim Uygulamaları standartları, özellikle kozmetik ürünler için farklı bir standart olarak düzenlenmiş ve ISO 22716 Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları standartları yayınlanmıştır. Ama bu standardın temelinde yine GMP İyi Üretim Uygulamaları standardı bulunmaktadır.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, sadece ülkemizde yukarıda sayılan sektörlerde üretim yapan ve ihracat yapan firmalar için değil, aynı zamanda dış ülkelerden bu ürünleri ithal edip satışa sunan firmalarda da uygulanmaktadır.

Netice olarak bu ürünlerde kalitenin sağlanması için, ham madde, ürün geliştirme, üretim, paketleme, stoklama ve dağıtım aşamalarında GMP standartlarına uymak gerekmektedir.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’ni işletmelerinde kuran ve işleten firmalar, sistem standartlarına uygun üretim yapmak ve belirlenen iş süreçlerine uygun faaliyet göstermek zorundadırlar. Üretimleri sırasında doğru malzemeler kullanmak ve üretimde doğru makine ve ekipmanları kullanmak zorundadırlar. Çalışanlar dahil olmak üzere kullanılan her şey düzenli ve temiz olmak zorundadır.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Belgesi’ni hangi kuruluşların alabileceği konusunda daha açıklayıcı bilgi almak için, hatta bu belgeye sahip olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyiniz.