GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’nin birinci temel prensibi, kalite yönetiminin kurulması ve kalite kontrol ve yeterlilik testlerinin yapılmasıdır. GMP sisteminin temel yapısını, kalite yönetim sistemi oluşturmaktadır.

Sistemin ikinci prensibi de, konu insan sağlığı olduğu için, gıda, ilaç, kozmetik ve tıbbi araçlar üretiminde faaliyet gösteren firmaların, üretilen ürünlerde, iç ve dış etkenlerden kaynaklanan kirlenme ihtimalini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmektir.

Bu iki ana prensipten yola çıkarak, GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’nin söz konusu sektörlerde üretim yapan firmalara uygulanmasında, bazı temel ilkelerle hareket edilmektedir. Örneğin, firmanın organizasyon yapısı ve çalışan kadroları elden geçirilecek ve en üst düzeyde hijyen sağlamaya yönelik organizasyon yapısı kurulacak ve çalışanlar bu yönde eğitilecektir.

Bunun yanında, bütün iş süreçleri ve uygulama talimatları gözden geçirilecek ve GMP standartlarına uygun hale getirilecektir. Buna bağlı olarak ham madde girişleri, işlenerek ürün haline getirilmeleri, ürünlerin saklanması ve dağıtım esasları kurallara bağlanacaktır.

Ayrıca üretim yapılan tesisler ve bu tesislerde kullanılan makineler, ekipmanlar ve malzemelerin, İyi Üretim Uygulamaları standartlarının gereklerine uygun olması sağlanacaktır.

Bir diğer önemli nokta, firma içinde, tüm üretim faaliyetleri için gerekli olan, yetki ve onay seviyeleri tespit edilecektir.

Kalite yönetim sisteminin bir gereği olan, şikayetleri karşılama ve gerekli olması halinde piyasadaki ürünlerin geri çağrılma yöntemleri belirlenmiş olmalıdır.

Sayılan bu temel ilkelerin yanında, yine kalite yönetim sisteminin özünde olan hataların araştırılması ve tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması, belli bir prosedüre bağlanmış olmalıdır.

Ama belki de GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’nin canlı tutulmasının gereği olarak, firma içinden ve firma dışından denetimlerin nasıl olacağının prosedürü belirlenmiş olmalıdır.

Son bir nokta, bütün bu prensiplerin ve ilkelerin belirlenmiş olması yeterli değildir. Bunlar uygulandığı ölçüde sistem amacına ulaşmış olacaktır. Yoksa bu yönde yapılacak çalışmalar, göstermelik bir sistem kuruluşundan öteye gitmez.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi temel prensipleri konusunda daha detay bilgi almak isteniyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanları destek olmaya hazırdır.