İşletmelerinde GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’ni kurmuş olan ve yöneten bütün gıda firmaları, ilaç firmaları, insan ve hayvanlarda kullanılan tıbbi amaçlı araç ve gereçler üreten firmalar ve kozmetik firmaları, GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Belgesi’ni alabilirler.

Türk Standartları Enstitüsü içinde, Ürün Belgelendirme Merkezi’ne bağlı Kimya Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, hem ülkemizde üretilip ihraç edilecek olan yukarıda sayılan türden ürünler için, hem de dış ülkelerden ithal edilip iç piyasada satışa sunulacak olan ürünler için GMP Belgesi düzenlemektedir. Bu firmaların talep etmeleri durumunda, TS EN ISO 22716/2013 Kozmetikler, İyi Üretim Uygulamaları (GMP), İyi Üretim Uygulamaları Hakkında Kılavuz standardı kapsamında belge düzenlemektedir.

Bu sisteme sahip olan kuruluşlar bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yaptıklarında, önce bir sözleşme yapılır. Arkasından belgelendirme kuruluşu tarafından denetim çalışmaları başlatılır.

Ancak belgelendirme çalışmalarının başlamasından önce, firmanın her bir faaliyeti ile ilgili olarak iş akışlarını belirlemiş olması, iş süreçlerini hazırlamış olması ve işlerin nasıl yürütüleceğini gösteren uygulama talimatlarını yazmış olması gerekmektedir. Ayrıca faaliyetleri sırasında, hazırlanan bu prosedürlere uygun hareket ediyor olması gerekmektedir.

GMP standartları içinde hijyen ve temizlik en önemli koşullardır. Firmanın üretim ya da hizmet verdiği yerler ile ilgili temizlik kuralları oluşturulmuş olmalıdır. Bu bölgelerin havalandırma, ısıtma ve nem koşulları belirlenmiş ve düzenli olarak gerekli seviyelerde tutulduğu kontrol edilmelidir. Ayrıca kontrol kayıtları saklanmalı ve bu durum denetimciler tarafından tespit edilmelidir.

Firmalar bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yaptıklarında önce bir sözleşme imzalanır. Arkasından firmanın hazırladığı bütün dokümantasyon çalışması üzerinden bir ön çalışma başlatılır. Bu ön çalışmada, görülen eksikler ve hatalar düzeltildikten sonra da firmanın üretim tesislerinde asıl saha denetimleri yapılır.

Denetimciler çalışmaları sonunda bir rapor hazırlarlar ve belgelendirme kuruluşu bu raporu esas alarak firmanın GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Belgesi almaya hak kazanıp kazanmadığına karar verir.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi belgelendirme süreci konusunda bilgi almak, hatta bu sistemi kurmak ve belge sahibi olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.