Gıda, ilaç, medikal malzemeler ve kozmetik ürünler üreten firmaların, üretim standartlarını belirlemek amacı ile oluşturulan GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’ni kurmak için en doğru yol bir belgelendirme kuruluşundan danışmanlık hizmeti almaktır. Bünyesinde Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve yürüten firmalar için İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’ni kurmak ve iki sistemi birbirine entegre etmek oldukça kolaydır. Yine de bir danışmanlık hizmeti alınması durumunda daha hızlı yol katetmek mümkündür.

Söz konusu ürünlerin üretimini standartlara oturtmak ve standartlara uygun üretim yapmak, ürün kalitesi üzerinde etkisi olan insan faktörü ve teknik ve idari faktörlerin etkin bir şekilde kontrol altına alınmasına bağlıdır. Bu anlamı ile GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi zaten bir çeşit kalite güvence sistemidir.

Bu sistemin kurulma aşamalarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

      İlk yapılacak iş firmanın yönetim şeklinin ve faaliyet yapısının belirlenmesi olacaktır.

      Bu çalışmanın arkasından firmanın organizasyon yapısı ve çalışan niteliklerini belirlemek gelecektir.

      Üçüncü adımda fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

      Bir sonraki adımda, iş akış şemalarının çıkarılması ve uygulama talimatlarının hazırlanması gelecektir. Bu çalışma iş süreçlerinin belirlenmesi için yapılmaktadır.

      Hazırlanan dokümanların GMP İyi Üretim Uygulamaları standardında olması gerekmektedir.

      Daha sonra hijyen ve sanitasyon ile ilgili dokümanlar hazırlanacaktır.

      Üretimde çevre kontrolü ve izlenmesi ile ilgili prosedürler hazırlanacaktır.

      Üretimde kullanılan makine, ekipmanlar ve ham maddeler tespit edilecektir.

      İş süreçleri izlenecek ve gerekirse değişiklikler yapılacak ve onaylar alınacaktır.

      Üretimi tamamlanan ürünlerin depolama, sevkiyat ve dağıtım koşulları belirlenecektir.

      Teknik özelliklere uygun olmayan ürünlerin raporlanması sağlanacak, hataların tekrarlanmaması için gerekli önlemler belirlenecek ve hataların düzeltilme yolları tespit edilecektir.

      Müşteri şikayetlerinin alınması ve çözümlenmesine yönelik sistemler kurulacaktır.

      Gerekli durumlarda ürün geri çağırmanın yöntemleri tespit edilecektir.

      Nihayet firma içinden ve dışından denetim yapılmasının yöntemi belirlenecektir.

      Bütün bu çalışmaların tamamlanmasının arkasında, belgelendirme çalışmaları yapılacaktır.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’ni kurmak için danışmanlık hizmeti veren kuruluşlardan biri de TURCERT belgelendirme kuruluşudur. Bu sistemi kurmak için ne yapmak gerektiği konusunda daha fazla bilgi almak, hatta GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi’ni kurmak için TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.