Esas olarak gıda güvenliği konusunu hedef alan HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi standartları, gıda üretim sektörü açısından mevcut kalite sistemlerinden biridir. Tüketiciler artık, sağlıkları için bir tehlike oluşturmayacak gıda ürünlerini tercih etmektedir. Bu özellik ürün kalitesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartları, gıda sektöründe geniş bir uygulama alanı bulmaktadır.

Bunun yanında OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi gibi kaliteye yönelik diğer standartlar da gıda sektöründe uygulanabilir özelliklere sahiptir.

Gıda üreten firmalar, gıda tedarikçi firmaları, toptancılar ve perakendeci firmalar, tohum ve yem üreten firmalar, çiftçiler, paketleme ve ambalaj malzemesi üreten firmalar, katkı malzemesi üreten firmalar, gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar ve gıda sektöründe hizmet veren benzeri firmalar, işletmelerinde HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’ni kurduktan sonra, isterlerse bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak bu sistemin belgesini alabilirler.

Belgelendirme sürecinde ilk yapılacak iş, bir belgelendirme kuruluşundan temin edilecek Başvuru Formu’nun doldurulmasıdır. Arkasından belgelendirme kuruluşu ile anlaşma sağlandığı takdirde bir sözleşme yapılır ve çalışmalar başlatılmış olur.

Diğer kalite sistemlerinde olduğu gibi HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’nin temelini dokümantasyon çalışmaları oluşturur. Belgelendirme kuruluşu önce bu dokümantasyon üzerinden ön çalışmasını yapar ve gördüğü eksiklerin tamamlanmasını talep eder. Arkasından firmanın faaliyet gösterdiği tesislerde asıl denetim çalışması başlatılır.

Çalışma sonunda denetçilerin düzenleyeceği rapor üzerinden belgelendirme kuruluşu değerlendirme yapar ve firmanın HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi Belgesi’ni hak edip etmediğine karar verir. Firmanın gerekli standartlara uygun faaliyet gösterdiğine ikna olursa, belgeyi düzenleyerek firmaya teslim eder.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi belgelendirme süreci konusunda daha fazla bilgi almak, hatta HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi Belgesi’ne sahip olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.