Gıda sektöründe müşterilerin tercihleri ve beklentileri, gıda güvenliğinin sağlanması ve gıdanın kaliteli olması üzerine odaklanmaktadır. Bu iki özelliğin bir arada sağlanması için de sistematik yaklaşımlar gereklidir. Bu sistemlerin içinde en fazla başvurulan yöntemler, ISO 9001 Kalite Güvenlik Sistemi ile HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’dir. Bu iki sistemin birlikte kuruluyor ve yönetiliyor olması ise yarattıkları sinerji ile firmanın performansını çok daha ileriye taşımaktadır.

Beslenme, insanların en temel ihtiyacıdır. Beslenme ihtiyacı eğer güvenli besinlerle karşılanmazsa, bundan insan sağlığı büyük zarar görür. Yapılan incelemelere bakılırsa, sanayileşmiş ülkelerde, nüfusun yüzde 10’u ile yüzde 30’u arası her yıl gıda kaynaklı hastalıklar yaşamaktadır. Bu hastalıkların yüzde 60’ı ise gıda üretiminde kötü işleme yöntemleri kullanılmasından kaynaklanıyor. Her yıl dünya üzerinde iki milyondan fazla çocuk, kötü gıdaların neden olduğu ishal yüzünden yaşamını kaybediyor. Bu veriler, gıda güvenliğinin önemini ortaya koymaktadır.

Gıda güvenliği konusu, gıdanın kaliteli olmasının vazgeçilmez bir yönüdür. Gıda güvenliğini sağlayacak her adım aynı zamanda gıdanın kalitesini de etkliyecektir. HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi, bu yüzden temelde bir gıda güvenliği sistemi olmasına rağmen aynı zamanda bir kalite güvence sistemidir.

Sağlık açısından güvenli ve kaliteli ürünler üretme arayışları gıda sektöründe, GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi ve Sanitasyon Uygulamaları gibi farklı uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Her iki uygulama da HACCP standartları için ön hazırlık niteğindedir. HACCP standartları tamamen gıda güvenliği riskini düşürmeye yönelik bir sistemdir.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’nin amacı, gıda üretiminin ilk adımları olan ham madde temininden başlayarak kimyasal, biyolojik ve fiziksel olarak kritik tehlike noktalarını tespit etmek, bunları kontrol altına almak ve bu şekilde güvenli gıda üretimini sağlamaktır.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi Belgesi almak isteyen kuruluşlar için danışmanlık hizmeti veren belgelendirme kuruluşlarından biri de TURCERT firmasıdır. Bu belgenin ne olduğu, nasıl alınacağı ve ne işe yaradığı gibi konularda daha açıklayıcı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.