HACCP standardı, ya da bugün HACCP sandardının temelleri üzerine kurulmuş olan ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi standardı, gıda üretimi ile ilgili bütün kuruluşlara uygulanabilecek niteliktedir. Aslında HACCP standardı daha dar kapsamlıydı. Sadece imalat yapan kuruluşlara yönelikti. İşin doğrusu HACCP standardının ortaya çıkışı da bu amaca yönelikti. 1970 yılında Amerikalı astronotların beslenmesi için, hatasız ve güvenli gıda üretimini esas alan HACCP standardı, NASA tarafından tasarlanmıştır. Bu standart gıda üretiminde risklerin tespit edilmesi ve zamanında önlem alınması için bir sistem getirmişti. Daha sonra Amerika Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan yasal denetimlerde referans olarak kullanılmıştır. Avrupa Birliği 1993 yılında Gıda Maddelerinin Hijyeni Direktifi’ni yayınlamış ve gıda üretimlerinde HACCP standardını zorunlu tutmuştur. Türk Standartları Enstitüsü de 2003 yılında, HACCP standardını esas alarak TS 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi standardını hazırlamıştır.

Ancak HACCP standardı sadece imalar yapan gıda kuruluşlarını kapsadığı için zamanla yeterli bulunmamış, bunun yerine, 2005 yılında, yine HACCP standardını temel alan ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi standardı yayınlanmıştır. Böyle olunca da 2006 yılından itibaren artık HACCP Belgesi verilmemeye başlanmıştır. Verilen belgelerin yenileme dönemlerinde de ISO 22000 Belgesi düzenlenmeye başlanmıştır. Çünkü ISO 22000 standardı sadece imalat yapan kuruluşları değil gıda zinciri üzerinde, gıda ürerimi ile ilgili herhangi bir faaliyet gösteren bütün kuruluşları kapsamaktadır.

ISO 22000 Belgesi alabilecek olan kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Gıda üreten firmalar
  • Gıda üretiminde tedarik zinciri üzerinde yer alan firmalar
  • Gıda hammadde tedarik firmaları
  • Hayvan yemi üreten firmalar
  • Gıda nakliye firmaları
  • Gıdayla teması olan ambalaj üreten firmalar
  • Gıda depoları
  • Gıda makineleri üreten firmalar
  • Gıda sektörüne yönelik temizlik maddeleri üreten firmalar

Şimdi bir de ISO 22000 Belgesi’ni, tabii dolaysısıyla HACCP Belgesi’ni alan kuruluşların, bundan hangi avantajlar elde ettiklerine bakalım:

      Güvenli ve kaliteli gıda üretiminde etkili bir kontrol sistemi kurulduğu için gıda kaynaklı hastalıkların önüne geçilmiş olmaktadır.

      Kuruluşlar, yasal düzenlemelerin getirdiği denetimlere her zaman hazırlıklı olmaktadır.

      Standartlar değişiklik ve yeniliklere açık olduğundan, üretim sistemlerinde yapılacak değişimlere kolayca uyum sağlanmaktadır.

      Sistem kritik kontrol noktalarını hedef aldığı için üretimde olası hataların önüne geçilmekte ve maliyetleri düşürmektedir.

      Kuruluşların piyasa itibarları yükselmekte ve pazarda rekabet avantajı yaratmaktadır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, denetim ve uygunluk değerlendirme çalışmaları yapan bir kuruluştur. Bu faaliyetlerini ilgili akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak sürdürmektedir. HACCP Belgesi’nin ne olduğu ve HACCP standartlarını uygulamanın kuruluşlara hangi avantajları sağladığı konularında daha fazla bilgi almak isteyen kuruluşlar, ya da HACCP Belgesi almak isteyen kuruluşlar, hiç çekinmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna gelebilirler. TÜRCERT, uzman bir yönetici ve çalışan kadrosuna sahiptir ve kuruluşların çeşitli yönetim sistemleri ile ilgili her türlü talebini karşılayacak güçtedir.