HACCP kısaltması, İngilizce Hazard Analysis for Critical Control Points ifadesinin baş harflerinden meydana gelmektedir. Dilimize Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri olarak çevrilebilir. 1960’larda hazırlanan bu standart, yiyecek ve içeceklerin üretildiği tesislerde, hijyen ve sanitasyon koşullarının korunması için, uyulması gereken işlere bir standart getirmek amacı ile geliştirilmiştir.

Diğer taraftan Dünya Sağlık Örgütü de, küresel anlamda gıda güvenliği konusundaki endişelerini dile getirirken, çeşitli kimyasal tehlikelere ve mikrobiyolojik bulaşmalara dikkat çekmekte, gıda kaynaklı hastalıkların izlenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bunun yanında yeni gıda üretim teknolojileri ve tesislerin kapasiteleri konularına da dikkat çekmektedir.

HACCP Sistemi kısaca, gıda ürünlerinin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hangi noktalarda ne tür riskler olabileceği, bu risklerin hangi yollarda ortadan kaldırılabileceği ve kontrol işlemlerinin nasıl yapılacağı konularında bir sistem kurulmasını sağlamış olmaktadır. Ayrıca üretim hatalarının önüne geçileceği için, maliyetleri aşağıya çeken ve kaliteyi yükselten bir sistemidir.

Kalite Yönetim Sistemi ve HACCP Sistemi bir arada kullanılarak, uygun maliyetlerle, yüksek kalitede ve güvenli ve gıda ürünklerinin tüketicilere sunulması sağlanmış olmaktadır.

HACCP Sistemi gerekliliklerine uyulmuşsa, gıda üretimi ile ilgili mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin tamamı kontrol altına alınmış olmaktadır.

Piyasalarda yapılan bir çalışmaya göre, işletmesinde HACCP standardı uygulayan firmaların ürünleri, uluslararası pazarlaarda daha çok rağbet görmektedir. HACCP Sistemi, firmaların satış ve pazarlama stratejilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Yeni pazarlara girerken ciddi bir rekabet avantajı yaratmaktadır. HACCP standardı uygulayan firmaların büyük bir kısmının, önce ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardını uyguladıkları, daha sonra HACCP standardına geçtikleri görülmüştür. Çünkü ISO 9001 standardı, HACCP uygulaması hazırlıklarını desteklemekte ve hızlandırmaktadır.

İşin doğrusu gıda güvenliğini sağlamak için gıdanın kaliteli olması gerekmektedir. HACCP standardı bu yüzden özünde bir gıda güvenliği sistemi olmasına rağmen aynı zamanda bir kalite güvence sistemidir.

Daha sonra Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından geliştirilen ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda zinciri boyunca her aşamada gıda güvenliğini sağlamaya yöneliktir, Aynı zamanda HACCP prensiplerini de kapsamaktadır. Ancak HACCP standardı, gıda üretiminin sadece üretim aşamasını esas almaktadır. Bu yüzden ISO 22000 standardı ile birlikte, 2006 yılında itibaren geçerliliğini kaybetmiştir. HACCP belgesine sahip olan kuruluşlar daha sonra ISO 22000 Belgesi’ne dönmüşlerdir.

HACCP standardı ISO standardı değildir ve HACCP sistemi uluslararası alanda akredite değildir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, denetim ve uygunluk değerlendirme çalışmaları yapan bir kuruluştur. Bu faaliyetlerini ilgili akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak sürdürmektedir. HACCP Belgesi’nin ne anlama geldiği ve bir kuruluşa ne gibi yararlar sağlayacağı konularında daha fazla bilgi almak isteyen kuruluşlar, ya da HACCP Belgesi almak isteyen kuruluşlar, hiç çekinmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna gelebilirler. TÜRCERT, uzman bir yönetici ve çalışan kadrosuna sahiptir ve kuruluşların çeşitli yönetim sistemleri ile ilgili her türlü talebini karşılayacak güçtedir.