HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’ni kurmak için seçilecek en doğru yol bir danışmanlık hizmeti almaktır. Doğru bir planlama yapmadan ve gerekli eğitimleri almadan başlanacak çalışamalar uzun zaman alabileceği gibi başarısızlıkla sonuçlanması da mümkündür.

HACCP Sistemi kurulurken atılacak ilk adım, bu sistemi firmada kuracak ve gerekli işbirliğini sağlayacak bir HACCP ekibinin kurulmasıdır. Bu ekibin üyeleri genel olarak gıda güvenliği ilkelerini biliyor olmalıdır. Ayrıca olası tehlikelerin risk seviyelerini ve önemlerini değerlendirebilecek bilgi düzeyine sahip olmalıdır.

İkinci adım ürünlerin veya ürün gruplarının ayrıntılı tanımlarının yapılmasıdır. Ürün tanımlanırken, kullanılan ham madde, katkı maddeleri ve diğer maddelerin özellikleri ve ürünün formasyon bilgileri de verilmelidir.

Üçüncü adım, ürünlerde kullanılan ham maddelerden son kullanıcıya sunulmasına kadar bütün aşamaların ele alındığı bir akış şeması oluşturmaktır. Akış şemaları süreçleri açıklayacak detayda olmalı ama izlenmesini önleyecek karışıklıkta olmamalıdır. Akış şemaları hazırlandıktan sonra, süreçler üretim hattında izlenmeli ve konunun uzmanları ve üretimde çalışanlar tarafından doğrulanmalıdır.

Dördüncü adım, tehlike analizlerinin yapılmasıdır. Bu ve devam eden adımlar zaten HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’nin yedi temel ilkesidir.

Beşinci adım kritik kontrol noktaların tespit edilmesidir.

Altıncı adım, tespit edilen kritik kontrol noktaları için kritik limitlerin tespit edilmesidir.

Yedinci adım, tespit edilen kritik kontrol noktaları için izleme faaliyetlerinin tespit edilmesidir.

Sekizinci adım, düzeltici faaliyetlerin hazırlanmasıdır.

Dokuzuncu adım, dokümantasyon ve kayıt sisteminin hazırlanmasıdır.

Nihayet son adım, doğrulama süreçlerinin tespit edilmesidir.

Bir firmada HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi kurulduktan sonra, eğer bir de bu sistemin belgesi alınacaksa, bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi, sistem ile ilgili bilgileri, süreçler, referanslar ve benzeri bütün bilgileri içeren bir El Kitabı hazırlanacaktır.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’ni kurmak için danışmanlık hizmeti veren kuruluşlardan biri de TURCERT belgelendirme kuruluşudur. Bu sistemi kurmak için ne yapmak gerektiği konusunda daha fazla bilgi almak, hatta işletmesinde HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’ni kurmak ve bunu belgelendirmek için TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.