HACCP standartlarının özelliği ulusal olmasıdır. Her ülke kendi yasal düzenlemeleri çerçevesinde gıda üretiminde kritik kontrol noktalarının tespit edilmesi ve bu noktalardaki tehlike analizlerinin yapılmasının esaslarını belirliyordu. Dolayısıyla HACCP standardının uluslararası bir geçerliliği bulunmuyordu. Bunun doğal bir sonucu olarak uluslararası kabul gören bir akreditasyonları da bulunmuyordu.

Ayrıca HACCP standartlarının yanında geçerli olan başka gıda güvenliği standartları da uygulanıyordu. İşte bunlardan birkaçı:

·         BRC (British Retails Concortium) Food, Gıda Güvenlik Sistemi

·         IFS (International Food Standard) Uluslararası Gıda Standardı

·         EFSIS (European Food Safety Inspection Service) Küçük Gıda Üreticileri İçin Standart

Ülkeler ticarette kendi kabul ettikleri standarda uygunluk esasını benimsedikleri için, üretici firmalar aynı ürün için farklı belgeler almak zorunda kalıyordu. Bu da hem emek ve zaman açısından hem de maliyet açısından firmalara yük oluyordu.

Gıda güvenliği konusunun gittikçe önem kazanmaya başlaması, ülkeler tarafından çok sayıda gıda güvenliği standartlarının geliştirilmesine neden olmuştur. Ulusal nitelikteki bu standarların çoğalması ise karmaşa yaratmıştır. Uluslararası bir uyuma duyulan ihtiyaç yüzünden ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi standardı hazırlanmıştır. Bu şekilde gıda sektöründeki karmaşa yok edilmek ve dünyanın her yerinde geçerli olacak bir Gıda Güvenlik Sistemi kurmak hedeflenmiştir.

Artık gıda üreten kuruluşlar, HACCP Sistemi kurarak tüm üretim süreçlerini belirlemiş ve riskleri tanımlamış olmalıdır. Eğer kuruluş bünyesinde GMP (Good Manufacturing Practices) İyi Üretim Uygulamaları Sistemi veya ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi önceden kurulmuşsa, bu sistem standartlarına ve yasal düzenlemelere de uygunluk sağlanmış olmalıdır.

Bugün artık gıda üretici firmaları veya gıda zinciri üzerindeki herhangi bir firma için HACCP Belgesi verilmemektedir. Talep edilmesi halinde, HACCP standardının üzerine kurulmuş olan ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi verilmektedir. Zaten ISO 22000 Sistemi’nin kurulması sırasında hala HACCP standartları esas alındığı için bir yerde HACCP Belgesi gizliden gizliye yaşatılıyor demektir. 2006 yılından önce HACCP Belgesi almış olan kuruluşlar, belge yenileme döneminde ISO 22000 Belgesi almaktadır.

ISO 22000 Belgesi almak için bir belgelendirme kuruluşuna başvurmak gerekmektedir. Bu belgeyi düzenlemek için ilgili akreditasyon kuruluşlarından yetki olan çok sayıda belgelendirme kuruluşu bulunmaktadır. Önemli olan çalışmalara başlamadan önce, uygunluk değerlendirmesi yapacak olan kuruluşunun akredite olup olmadığının araştırılmasıdır. Aksi halde harcanacak emek, zaman ve paranın boşa gitme ihtimali yüksektir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, denetim ve uygunluk değerlendirme çalışmaları yapan bir kuruluştur. Bu faaliyetlerini ilgili akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak sürdürmektedir. HACCP Belgesi’nin ne olduğu ve nereden alınacağı konularında daha fazla bilgi almak isteyen kuruluşlar, ya da HACCP Belgesi almak isteyen kuruluşlar, hiç çekinmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna gelebilirler. TÜRCERT, uzman bir yönetici ve çalışan kadrosuna sahiptir ve kuruluşların çeşitli yönetim sistemleri ile ilgili her türlü talebini karşılayacak güçtedir.