Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde sekizinci başlık ölçme, analiz ve iyileştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın altında yer alan beşinci alt başlık iyileştirme çalışmaları hakkındadır ve bu maddede yer alan konular şunlardır:

  • Sürekli iyileştirme
  • Düzeltici faaliyetler
  • Önleyici faaliyetler

İşletmelerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten şirketlerde sürekli iyileştirmenin sağlanabilmesi için düzeltici ve önleyici çalışmaların yapılması büyük önem taşımaktadır. Süreç kontrolleri sırasında, ürün veya hizmet kontrolleri sırasında, müşteri şikayetleri ile, yapılan yasal düzenlemelere bağlı olarak, iç tetkik çalışmaları ile, veri analiz çalışmaları ile, çeşitli anket çalışmalarında veya yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında bir takım uygunsuzluklara yol açan durumlar tespit edilmiş olabilir. Bu durumları yaratan nedenlerin bulunması ve ortadan kaldırılması, aynı zamanda tekrar etmesinin önüne geçilmesi için, düzeltici faaliyetler yapılmasına karar verilmesi, bu kararın uygulanması, arkasından etkinliğinin kontrol edilmesi ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Şirketler bu faaliyetleri belli bir sistematik içinde yapmak amacı ile düzeltici faaliyetler prosedürü hazırlamaktadır.

Her ne şekilde ortaya çıkacak olursa olsun çalışanlar, faaliyet alanları ile ilgili olmasa bile, meydana gelen veya karşılaştıkları uygunsuz durumları bildirmekle yükümlüdürler.

Düzeltici faaliyetler prosedürü esas olarak şu düzenlemeleri kapsamalıdır:

  • Müşteri şikayetleri dahil her çeşit uygunsuz durumların gözden geçirilmesi
  • Bu uygunsuz durumların nedenlerinin tespit edilmesi
  • Uygunsuz durumların tekrar etmesini önlemek için gerekli önlemlerin alınması
  • Yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve uygulanması
  • Bu yönde yapılacak çalışmaların kayıt altına alınması
  • Uygulamaya alınan düzeltici faaliyetin izlenmesi

Kısaca düzeltici faaliyet, bir şirketin Kalite Yönetim Sistemi’nde yer alan uygunsuz bir durumun tespit edilmesi ve bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar sonucunda mevcut iş süreçlerinde, iş akışlarında veya uygulama talimatlarında bir takım değişiklik yapılması gerekbilir. Bunların da süratle tamamlanması gerekir.

Analiz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yer alan düzeltici faaliyet çalışmaları konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak isteniyorsa, şirketimize başvurmak için geç kalmayınız. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, Kalite Yönetim Sistemi alanında güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile hizmet vermektedir.