Akreditasyon, bir kuruluşun faaliyetlerinin, düzenlediği belgelerin, gerçekleştirdiği testölçüm, test, analiz ve değerlendirmelerin, yurt içinde ve yut dışında diğer kişi veya kuruluşlar tarafından kabul edilmesini veya bu kuruluşun mesleki uygulamalar için referans kabul edilmesini sağlamak için gerekli koşulları yerine getirdiğini ve standartları karşıladığını kanıtlayan bir kabul işlemidir. Kısaca bir kuruluşun düzenlediği belgelerin ve raporların dünyanın her yerinde kabul görmesi ancak akreditasyon işlemi ile mümkün olmaktadır. Bir kuruluşun akredite edilmesi, bu kuruluşun asgari kalite standartlarına uygun hareket ettiğinin kanıtıdır.

Bu çerçevede dünyanın saygın akreditasyon kuruluşlarından biri, Enterprşse Accreditation Foundation (EAF). Merkezi Amerika’da bulunan bu akreditasyon kuruluşu, başlıca şu alanlarda uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmektedir:

  • EN ISO/IEC 17025: 2005 standardına göre kalibrasyon ve test merkezlerini
  • EN ISO 15189: 2013 standardına göre test laboratuvarlarını ve tıbbi laboratuvarları
  • EN ISO/IEC 17020: 2012 standardına göre denetim ve uygunluk kuruluşlarını
  • EN ISO / IEC 17021-1: 2015 standardına göre yönetim sistemleri belgelendirme kuruluşlarını
  • EN ISO/IEC 17065: 2012 standardına göre ürün, süreç ve hizmetlere ilişkin belgelendirme yapan kuruluşları
  • EN ISO 14065: 2013 standardına göre doğrulama kuruluşlarını

SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş., bu sayılan alanlarda söz konusu kuruluştan akredite olmuştur. Son olarak ECO Label belgelendirme çalışmaları için de akreditasyon talep etmiştir. Bunun üzerine EAF, gerekli denetim ve değerlendirme çalışmalarını başlatmış ve bu çalışmalar geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştır.

Bundan böyle TÜRCERT, üretim faaliyetlerinde çevre koşullarını önemseyen ve kullanımları sırasında yüksek çevre standartlarını karşılayan çeşitli sektörlerdeki işletmeleri denetlemek ve uygun bulunması durumunda ECO Label belgesi düzenlemek yetkisine sahiptir. ECO Label belgesine sahip işletmeler ürünleri üzerine ECO Label etiketi koyabilecek ve tüketiciler, işletmenin ham madde alımından üretim, depolama ve dağıtım süreçlerinde kadar her aşamada çevre kriterlerini yerine getirdiklerine güven duyacaktır.