Yönetim sistemleri, işletmelerin başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu sistemler, işletmelerin hedeflerine ulaşmasını ve belli alanlarda risklerini düşürmesini sağlayan politika ve süreçlerin çerçevesini sunmaktadır. Bu sistemlerin tarafsız ve bağımsız hareket eden üçüncü bir tarafça belgelendirilmesi, işletmenin geleceği açısından son derece önemlidir.

Yıllardan beri birçok sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve uygunluk belgelendirme hizmetleri veren SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş., 2020 yılında da aynı sorumluluk duygusu ile faaliyetlerine devam edecektir. Bu şekilde işetmelerin kurumsal performanslarını arttırmalarına, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun faaliyet göstermelerine ve risklerini azaltmalarına destek olmaya devam edecektir.

SCIENCE aynı zamanda 2020 yılında da sosyal sorumluluk, kalite ve marka uygunluğu ve başka özel belgelendirme taleplerini karşılamaya devam edecektir.

SCIENCE 2020 yılında, seminerlere ve eğitim çalışmalarına ağırllık verecektir. Mevcut yönetim sistemleri, üretim yöntemleri, ürün tasarım çalışmaları, çevreye uyumluluk, iklim değişiklikleri ve ekolojik dengenin korunması gibi bir dizi alanda seminerler düzenleyecek ve işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler verecektir. Bu şekilde bir yandan işletmelerin yetkinlikleri geliştirilirken, bir yandan da insanların ve toplumun bilinçlenmesine gayret edilecektir.

2020 yılı için belirlenen önemli bir hedef de, yerli ve yabancı kuruluşların, üniversitelerin, meslek odalarının ve büyük şirketlerin, standart belirleme, test ve analiz yöntemleri geliştirme ve toplumda bir konsensus sağlama çalışmalarına destek olunacaktır.

Bu çerçevede SCIENCE şu sayılan alanlarda hizmetlerini geliştirerek sürdürecektir:

  • Kalite (ISO 9001), Sağlık ve Güvenlik (ISO 45001) ve Çevre (ISO 14001) konularında belgelendirme çalışmaları
  • Bilgi güvenliği (ISO 27001), iş sürekliliği (ISO 22301), varlık yönetimi (ISO 55001) gibi kurumsal risk çalışmaları
  • Doğal kaynakların sorumlu bir şekilde yönetilmesi, karbon yoğun faaliyetlerin sınırlandırılması, orman ve ağaç ürünlerinin izlenebilirliğinin arttırılması gibi sürdürülebilirlik yönetimi çalışmaları
  • Otomotiv, uzay, kozmetik, gıda, tekstil, demiryolları ve daha birçok sektöre özel çözümler

Kısaca SCIENCE, bugüne kadar olduğugibi 2020 yılında da, alanında lider konumda olmayı sürdürecektir.