ISO 3834 ve EN 15085 standartları, bugün sadace Avrupa ülkelerinde değil bütün dünyada ve ülkemizde de kabul görmekte ve firmalara katkı sağlamaktadır. Firmalar alacakları ISO 3834 (EN 15085) Belgesi sayesinde kendilerini yeni müşterilere tanıtma imkanı bulmakta ve yani pazarlara açılma fırsatı yakalamaktadır.

ISO 3834 standardında, bütün kalite standartlarında olduğu gibi dokümantayon çalışmalarının önemi fazladır. Ama daha önemlisi ana malzeme, sarf malzemesi, çalışanlar ve altyapı gibi girdilerin niteliği, iş süreçlerinin doğruluğu ve bitmiş ürünün kalitesidir. Kaynak işlemleri üretimin belli bir aşamasında söz konusudur ama üretimi tamamlanmış bir ürünün kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bugün sadece Avrupa ülkelerinde değil Amerika ve Çin dahil olmak üzere çok sayıda ülkede kaynaklı üretim yapan firmalar belgelendirme yoluna gitmektedir. Bu şekilde bu firmalar üretim kalitelerini arttırmakta ve uluslararası rekabette itibarlı bir belgeye sahip olmanın avantajını elde etmektedir.

ISO 3834 standardı sayesinde, firmaların kaliteli üretim yapmaya ne kadar uygun oldukları değerlendirilir, firmaların üretim kapasiteleri ve farklı uygulamalar için altyapı yeterlilikleri tespit edilir. Kaynaklı imalat alanında ISO 3834, EN 15085 veya benzeri sistemler ve yapılan belgelendirmeler, sadece firmaları pazar arayışları açısından değil, aynı zamanda bu ürünlerin kullanıldıkları yerlere bağlı olarak, insan yaşamının güvenliği açısından da önemlidir.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi, kaynak kalitesinin güvence altına alınmasını sürecinde, sadece kaynak işlemi sırasında yapılanlara odaklanmaz. Bunun aksine ürünün tasarım çalışmaları ana ve sarf malzemelerinin alımı ve kaynak işini yapacak elemanların yeterlilikleri gibi daha farklı aşamalara da odaklanır. Bazen, tasarım çalışmasında istenen, üretici firmanın kullanmadığı veya kapasitesinin üzerinde bir kaynak kullanımı, üretim aşamasında önüne alınmayacak problemler yaratabilir. Bütün üretim süreci düşünüldüğünde kaynak işi çok fazla önemlidir ve titizlikle takip edilmesi gerekir.

Sağlıklı bir kaynak işleminden bahsedebilmek için üç önemli faktör bulunmaktadır. Birincisi uygulanacak kaynak yöntemi doğru belirlenmelidir. İkincisi kaynak işini yapacak elemanlar işlerinin ehli olmalıdır. Bu elemanlar kaynak yapmak için eğitimli ve ehliyet sahibi olmalıdır. Üçüncü faktör ise kaynak yapma talimatlarıdır. Kaynak işinin nasıl yapılacağını açıklayan prosedür ve uygulama esasları hazırlanmış olmalıdır.

Bunlar sağlandığı takdirde bir belgelendirme kuruluşundan alınacak ISO 3834 (EN 15085) Belgesi ile firma, üretimi tamamlanmış ürünlerde kaliteyi kanıtlamış olur, iç ve dış pazarlarda rekabet etme imkanı kazanır, verimliliği ve karlılığı yükelir ve piyasada itibar ve prestij kazanır.

 

Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, kaynaklı imalat yöntemleri ve genel olarak yönetim sistemleri konusunda deneyimli ve uzman çalışanlara sahiptir ve ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını da yapmaktadır. ISO 3834 (EN 15085) Belgesi’ne sahip olmanın neden bu kadar önemli olduğu konusunda daha fazla bilgi almak ya da ISO 3834 Belgesi talep etmek için her zaman şirketimiz yöneticilerine müracaat edebilirsiniz.