ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından hazırlanan ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, kaynak çalışmalarının bir sistematik için ve kontrollü olarak yapılması için tasarlanmıştır. Bu standardın temel özellikleri şekilde özetlenebilir:

  • İşletmenin kaynak gereksinimlerini tanımlar
  • Kaynak için kalite gereksinimlerini tanımlar
  • Kaynaklı ürünleri üreten işletmelerin ve ürünlerin kalifikasyonu için bir rehberdir
  • Üretimin çeşitli aşamalarında uygulanabilir anca asıl fonksiyonu kaynak sürecidir
  • Tasarımın, talep edilen projenin esaslarına uygun olduğunu garanti eder
  • Hem uygulama aşamasında çalışanlar açısından hem de üretim sonrası son kullanıcılar açısından güvenlik sağlar
  • Uygun zamanda ve doğru koşullarda üretim imkanı verir
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne kolay entegre edilir
  • Farklı sektörlerde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren üretici firmaların birden fazla belge almalarının önüne geçer.

Kısaca ISO 3834 standardı, kaynaklı imalat yapan üretici firmalar için tasarlanmıştır ve metallerdeki ergitme kaynağı yöntemini esas almaktadır. Bu şekilde üretici firmalar ve ürünleri için aranan uygun kalite koşullarını tespit etmektedir. Bu bakımdan özellikle kaynak ve kaynakla ilgili faaliyetlerden etkilenecek ürünlerin kalitesi ile ilgili ilgilidir. Bu standart, imalatçı firmaların kaynak kalite sistemlerinin değerlendirilmesini sağlamaya yöneliktir.

Üretici firmalarda ISO 3834 standardı uygulanarak, kaynaklı imalatın, kontrollü koşullar altında yapılması ve bu işin sürekliliği sağlanmış olmaktadır. Bu bakımdan yapılacak kontroller daha işin başında ürün tasarımında başlar ve uygun ana malzemeler ve sarf malzemelerinin seçilmesi ile devam eder. Bu arada elbette kaynak yapacak elemanların, kaynak mühendislerinin, kaynak denetçilerinin ve kaynak faaliyeti ilgili diğer kişilerin eğitimli olmaları önemlidir. Aynı zamanda bu kişilerin, faaliyetleri ile ilgili gerekli belgelere sahip olması da gerekir.

Yapılacak kontrol çalışmaları, uygulanacak kaynak yöntemlerinin tespit edilmesi ve kaynak işlerinin yapılması sırasında da önemlidir. Hatta ürün kalitesinin kontrolünde tahribatlı veya tahribatsız test yöntemleri de kullanılır.

ISO 3834 standardını uygulayan işletmeler, öncelikle müşterileri ile yapacakları sözleşme koşullarını ve alıcı tarafından sunulan teknik verileri ve varsa başka şartları incelemelidir. İmalat işlemlerine başlamadan önce gerekli bütün bilgi, eksiksiz olarak elinde olmalıdır. Bunun nedeni, üretici firmanın, bütün koşulları karşılamak üzere kaliteye yönelik kendi imkanlarını temin etmesi içindir. Bu şekilde üretici firma, sözleşmenin uygulanma imkanlarına sahip olduğunu, teslimat açısından yeterli kaynaklara sahip olduğunu ve dokümanların açık ve anlaşılır olduğunu doğrulamış olmaktadır.

 

Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, kaynaklı imalat yöntemleri ve genel olarak yönetim sistemleri konusunda deneyimli ve uzman çalışanlara sahiptir ve ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını da yapmaktadır. ISO 3834 (EN 15085) Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’nin ne olduğu ve ne işe yaradığı konusunda daha fazla bilgi almak ya da ISO 3834 Belgesi talep etmek için her zaman şirketimiz yöneticilerine müracaat edebilirsiniz.