Üretim faaliyetleri sırasında kaynak kullanan bütün üretim tesislerinin ISO 3834 standardı gerekliliklerine uymaları ve ISO 3834 Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir.

Aynı şekilde, demiryolu araçları ve parçalarının üretim ve onarımını yapan işletmelerin de TS EN 15085-2 Demiryolu uygulamaları standardını uygulamaları gerekmektedir. Bu işletmelerin, ürün ve hizmetlerini Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edebilmeleri için, uluslararası geçerliliği olacak şekilde belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi, kaynaklı üretim yapan, imalat faaliyetlerinde kaynak kullanan üretici firmalar için tasarlanmıştır ve bu firmaların, metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite koşullarını tesbit etmektedir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanan ISO 3834 standartlar serisi, üretim sektöründe uygulanan kaynak ve kaynakla ilgili faaliyetlerden etkilenecek ürünlerin kaliteli olmasını esas almaktadır. Bu standart, firmanın tesislerinde ya da tesis dışında yapacakları kaynak kullanımlarında, firmanın, istenen kalite düzeyinde ve kalite koşullarında üretim yapabilme yeteneğine sahip olmasını sağlamaktadır. Bu açıdan yol gösterici bir standart olarak kabul edilmektedir.

Yapılan kaynaklı üretimler için yapılacak kontroller şu aşamaları kapsamaktadır:

 • Ürünlerin tasarlanması
 • Kullanılacak malzemenin seçimi
 • İhtiyaç duyulacak sarf malzemelerinin seçimi
 • Kaynak yapacak elemanların eğitilmesi
 • Çalışan kaynakçıların gerekli belgelere sahip olması
 • Kullanılacak kaynak yöntemlerinin tespit edilmesi
 • Kaynaklı üretimin gerçekleştirilmesi
 • Tahribatlı veya tahribatsız test yöntemleri kullanılarak ürün kalitesinin kontrol edilmesi

ISO 3834 standardı, metalik malzemelerin ergitme kaynağı için gerekli kalite koşullarını belirleyen bir standarttır ve bu kapsamda Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından şu alt standartlar hazırlanmıştır:

 • ISO 3834-1: Uygun kalite şartları seviyesinin seçimi için kriterler
 • ISO 3834-2: Kapsamlı kalite şartları
 • ISO 3834-3: Standard kalite şartları
 • ISO 3834-4: Temel kalite şartları
 • ISO 3834-5: ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğunun teyidi için gerekli dokümanlar

ISO 3834 standardına uygun üretim yapan firmalar, saygınlıklarını ve imajlarını güçlendirmiş olmaktadır. Bunun yanında ürün ve hizmetlerini sundukları müşteriler de, firmaların ISO 3834 Belgesi’ne sahip olup olmadıklarını sorgulamaktadır. İşletmeler bu standart sayesinde kaynak kapasitelerini ve kalitelerini arttırmakta, üretim kayıplarını ve hatalarını en aza indirerek verimlilik ve karkılıklarını yükseltmektedir.

Bu bakımdan ISO 3834 standardı, sanayi sektöründe, kaynaklı birleştirme yöntemi ile basınçlı kaplardan, vinçlere ve çeşitli makinelere kadar üretim yapan bütün firmalar tarafından uygulanmaktadır. Bu standardın uygulanması ile firmalar maliyet ve bitmiş ürün kalitesi üzerinde önemli gelişmeler kaydetmektedir.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’ni işletmelerinde kurmak isteyen firmalar vakit geçirmeden firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketine müracaat etmelidir. Deneyimli ve uzman bir kadro ve güçlü teknolojik altyapı ile en hızlı ve güvenilir hizmeti sunuyoruz.

 

Bu arada ISO 3834 (EN 15085) Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi Belgesi’ni kimlerin alabileceği konusunda daha fazla bilgi almak ya da ISO 3834 Belgesi talep etmek için şirketimize başvurmakta gecikmeyiniz.